2B Arazisi Nedir?

2B Arazisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan orman olma özelliğini yitirmiş arazilerdir. Bu araziler orman alanları dışına çıkarılmış, bir daha geri kazanılamayan, düzeltilemeyen, iyileştirilemeyen arazilerdir.

2B Arazi Tapusu Nasıl Alınır?

Orman kadastro komisyonları tarafından hazine adına orman dışına çıkartılan yerler bu 2B kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı‘nın tasarrufuna geçer. 2B arazisi, Anayasa’nın 169. ve 170. maddesine göre 3. bir kişiye satılamaz. 2/B arazi tapusu almaya hak kazanmak için satın alınmak istenen araziyi 31 Aralık 2011 öncesi kullanmış olması gerekiyor. Ayrıca 2018 yılının Kasım ayında sona eren 2/B arazileri ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru hakkından yararlanamayanlar için yeni fırsat sunuluyor. 2B arazileri için başvuru süresi 19 Aralık 2019’a kadar uzatıldı.

2B Arazi Borcu Nasıl Ödenir?

6292 Sayılı Kanuna göre; Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde on oranında indirim uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz. Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde onu, diğer yerler için yüzde yirmisi,  yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla beş yılda on eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla altı yılda on iki eşit taksitte faizsiz olarak ödenir.

2B arazisi, arsa üzerine ipotek tesis edilerek tapusu hak sahibine verilir. İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur .

ANTBİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir