3. Mehmet Dönemi ve Osmanlı Tarihi Gelişmeleri

3. Mehmet, divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî, 13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir. 26 Mayıs 1566’da İstanbul’da doğmuştur. Babası 3. Murad annesi Safiye Sultandır. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür.

3. Mehmet Dönemi

3.Mehmet Dönemi Önemli Bilgiler

3.Mehmet Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzadedir.

I. Süleyman’dan 30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişahtır.

Sancağa çıkan ve bu sistemde eğitim gören son padişahtır. Tahta çıktığı gece 19 erkek kardeşini boğdurtmuştur.

Şehzade eğitiminde önemli bir yere sahip olan Sancak Sistemi kaldırılmıştır.

1596 yılında Eğri kalesi alındı. Aynı yıl Hoçova Meydan savaşında Avusturyalı, Macar, İspanyol, Çek, Polonyalı, Florasalı, Erdelli askerler ve Papa’nın askerleri ile karşı karşıya gelindi. Osmanlı ordusu kendisinden 3 kat kalabalık orduya karşı zafer kazandı. Ancak 3. Mehmet İstanbul’a geri döndüğü için bu zafer iyi değerlendirilemedi.

Haçova Savaşı Osmanlı Devleti’nin batıda kazandığı son meydan savaşıdır.

Kanije Kalesi 1601 yılında Arşidük Ferdinand tarafından kuşatıldı. Tiryaki Hasan Paşa öncülüğünde 18.000 kişilik Avusturya ordusu perişan edildi. Ferdinand yüz adamı ile zor kaçabildi.

İran Şahı Abbas o dönem Osmanlılar aleyhine hareket ediyordu. İngilizler, Almanlar, Venedikliler, Lehistanlılar ve Papalık ile görüşüyordu. Türklere karşı Batı’lı güçlerle uyumlu şekilde hareket etme konusunda çaba gösteriyordu. Şah Abbas 1603’de Tebriz’i zaptetti, Azerbaycan’ın bazı şehirlerini ve Revan’ı aldı. Bu sırada Osmanlı Sultanı III. Mehmed vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir