Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı ve Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan, Tanzimat devrinin önemli şairlerindendir. 1852 yılında İstanbul’da dünyaya gelen şair, beş yaşında özel öğrenime başladı. İlköğrenimine Paris’te devam etti. Oradan dönünce, Robert Kolej’de öğrenimini sürdürdü. Abdülhak Hamit Tarhan’ ın Hayatı birçok farklı görevlerle geçti.

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı ve Eserleri

Okulu bitirince, Tercüme odasında memuriyete başladı. İran elçiliğine tayin olan babasıyla Tahran’a gitti. Babası ölünce, İstanbul’a döndü. Paris’te elçi katipliği, Golos Konsolosluğu, Bombay Konsolosluğu, Londra elçilik başkonsolosluğu ve müsteşarlığında bulundu. Brüksel elçiliğinin yanı sıra senatörlük ve İstanbul milletvekilliği de yaptı.

Döneminin en büyük şairi olan Hamit, şiir de yenilikler yapmasına rağmen, diline özen göstermedi. Şiirini dış ve iç geleneklerden kurtarmakla yetindi. Zengin hayal gücüyle süslediği geniş ufkuyla, manzum, düz yazı ve tiyatro alanında eserler verdi.

Abdülhak Hamit, kendisinden önceki Tanzimatçıların getirdiği görüşleri, eserlerinde çok daha ilerilere götürmeyi amaçlamış ve bunu başarmıştır.

Seyit Kemal; kendisi hakkında ‘Kainat karşısında iyimserlikle, hayranlık duygularıyla dolar.. İnsan iradesini ön plana alır. Divan şiirinin son kalıntılarını yıkar. Tanzimat şiirinde yeni bir şiir dili yaratır. Tabiat konularını kah epik, kah lirik bir dille işleyen bir şairdir.” der.

Başlıca Eserleri

1- Şiir Eserleri

Sahra, Divaneliklerim Yahut Belde, Makber, Ölü, Bunlar Odur, Hacle, Macera-yı aşk, Sabr ü Sebat, İçli Kız, Duhter-i Hindu.

2- Tiyatro Eserleri

Aruz Ölçüsüyle Yazılan; Abdullahü’s-Sagîr, Sardanapal, Yabancı Dostlar, Nazife, İlhan, Tezer, Turhan, Ruhlar, Tayflar Geçidi, Arzîler, Eşber.

Hece Ölçüsüyle; Nesteren, Liberte, Cünûn-ı Aşk, Hakan.

Nazım Nesir; Duhter-i Hindû, Tarık, İbni Musa, Zeynep, Finten, Yadigar-ı Harb.

KAYNAK: TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATININ ŞAİRLERİ VE YAZARLARI – EROL ÜNAL KARABIYIK ANTBİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir