ABDÜLMELİK BİN MERVAN

Abdülmelik, 9. İslam ve 5. Emevi Halifesidir.  Künyesi Ebu’l-Velîd, lakabı Ebu’l-Muluk’dur. 646 (Hicri 26) yılında Medîne’de doğdu. Hz. Osman’ın halifeliği döneminde doğdu ve Kuran-ı Kerim’i Hz. Osmandan öğrendi. Şiire ve edebiyata ziyadesiyle alaka duyardı. Gençliğinde zühdü ve ibadetleriyle tanındı. Uzun seneler Medine’de divan reisliği vazifesinde bulundu. Bu arada Cemel, Sıffin, Kerbela vak’alarına ve Harra savaşı gibi çeşitli hadiselere şahid oldu.

Babası Halife Mervan’ın öldürülmesi üzerine 685 yılında İslam Devletinin Hükümdarı oldu. 7 yıl Suriye ve Mısır’da, 14 yılda bütün İslâm memleketlerinde olmak üzere toplam 21 yıl halifelik yaptı. Halifelik döneminde bazı zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Mekke’de Abdullah bin Zübeyr çok daha önceleri halifeliğini ilan etmişti. İslam ülkelerinin çoğu onu tanıyor çeşitli eyaletlerde ayaklanmalar baş gösteriyordu.

Hz. Ali taraftarlarını etrafında toplayan çevresinde toplayan Muhtar-el Sakafi de Kufe’de ayaklandı ve Irak’ı ele geçirdi. Abdullah Bin Zübeyr, kendisine bağlı olan Irak’ı kurtarmak için bu bölgeye bir ordu gönderdi. Muhtar-el Sakafi uzun süren savaştan sonra yenilerek öldürüldü. Abdülmelik böylece bir düşmandan kurtulmuş oldu.

Abdülmelik, Irak üzerine yaptığı 3. seferde başarı sağladı ve burayı kontrolü altına aldı. Bu bölgede Haccac komutasında bir orduyu Abdullah bin Zübeyr üzerine gönderdi. Haccac, Mekke’yi kuşattı ve buraya çekinmeden mancınıklar ile taşlar attırdı. Abdullah Bin Zübeyr bir çıkış sırasında öldürüldü.

Abdülmelik, İslam Ülkelerini yönetimi altına topladıktan sonra Anadolu, Kuzey Afrika ve Horasan üzerine ordular gönderdi. İslam İmparatorluğunda Doğu Roma yani Bizans ve İran paraları kullanılıyordu. Abdülmelik ilk olarak üzeri Arapça yazılar olan altın ve gümüş paralar bastırdı. Arapçayı resmi dil haline getirdi. Din bilginlerine büyük yetkiler verdi ve kendisi de Din görevlerini tam olarak yerine getirdi.

Her bakımdan başarılı bir Hükümdar olarak düşünülen Abdülmelik ölünce yerine oğlu I. Velid halife oldu.

KAYNAK: GENEL BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ- TÜRK İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir