Ahmet Vefik Paşa Hayatı ve Eserleri

Ahmet Vefik Paşa, tanınmış bilgin, yazar ve devlet adamlarındandır. 1823 yılında İstanbul’da Sultan 2. Mahmut döneminde doğmuştur. Dış işlerinde memur olan babasının Paris’e gönderilmesi üzerine eğitimine orada devam etti.

1873 yılında İstanbul’a dönünce tercüme odasına girdi. Daha sonra çeşitli görevlerde bulundu. Tahran ve Paris elçisi, evkaf, milli eğitim ve iç işleri bakanı, Edirne ve Bursa valisi oldu.

İlk Mebuslar Meclisi başkanlığına getirildi. İki kez de başvekil oldu. İkinci başvekilliği üç gün sürdü. Bundan sonra ölümüne kadar bilimsel çalışmalarını sürdürdü.

Ahmet Vefik Paşa, Avrupa’yı iyi tanıyordu. Sert ve alışılmamış bir kişiliği vardı. Zeki, dürüst ve atak bir kimse idi. Açıkta kaldığı zamanlar da oldu. Fuat Paşa, «Ahmet Vefik Paşa, binek taşı büyüklüğünde bir elmastır, ne yüzüğe takılır ne de sokakta bırakılır» diyerek onun değerini ve kişiliğini belirtmiştir.

Mustafa Reşit Paşa, kendisini korumuş, Ali ve Fuat paşalar ondan hoşlanmamışlardır. Ahmet Vefik Paşa, boş zamanlarında bilim ve edebiyat çalışmaları yaptı. Tarihimiz ve dilimiz üzerinde eserler yazdı. Bunların en önemlisi, .”Lehçe-i Osmani” dir. Türk edebiyatına büyük bir hizmeti de, çok iyi tanıdığı Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerdir.

Bursa valiliği sırasında bugün kendi adıyla anılan bir tiyatro yaptırdı. Moliere’in 16 eserini uyarladı, Victor Hugo ve Voltaire’in eserlerini tercüme etti.

Eserleri

Mensur Uyarlamalar; Tabib-i Aşk, Zoraki Tabip, Azarya, Zor Nikah, Merakî (Hastalık Hastası), Dekbazlık, Kibarlık Budalası

Manzum Uyarlamalar; Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartüffe, Adamcıl, Don Juan, İnfihal-i Aşk

Ayrıca Lehçe-i Osmani (Türkçe Sözlük), Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi), Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi), Şecere-i Türki (Tercüme) ve Moliere’in 16 eserini tercüme etmiştir.

KAYNAK: GENEL BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir