ALLOMETRİ NEDİR?

Allometri, biyolojik bir karakterin oluşumunda, bu karakterdeki büyümenin bir başka karakterdeki değişimle ilişkilendirilmesidir. Böyle bir ilişkilenme de karakterler arasında doğrusal bir ilişki söz konusu değildir.

Allometri bir karaterdeki büyüme hızının bir diğer karakterinkine göre eşit olmayışına işaret eder. Bu eşitsizlik biyolojik olarak şekil değişikliğine yol açar. Allometri, iki morfolojik veya anotomik karakterin tam olarak eşit hızlarla artış gösterdiği izometrik durumun karşıtıdır. Biyolojik şeklin birden çok değişken tarafından etkilendiği yönündeki görüş modern allometrinin geniş kapsamlı tanımıdır.

KAYNAK: ANTROPOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir