Allometri Nedir?

Allometri, biyolojik bir karakterin oluşumunda, bu karakterdeki büyümenin bir başka karakterdeki değişimle ilişkilendirilmesidir. Böyle bir ilişkilenme de karakterler arasında doğrusal bir ilişki söz konusu değildir.

Allometri Nedir?

Allometri çalışmaları vücut büyüklüğünün şekil, anatomi, fizyoloji ve nihayet davranışla ilişkisini, ilk olarak 1892’de Otto Snell tarafından yapıldı. Sonraları 1917’de D’Arcy Thompson, ve Büyüme ve Form’da Julian Huxley tarafından ve 1932’de Julian Huxley tarafından yapılmıştır.

Allometri bir karaterdeki büyüme hızının bir diğer karakterinkine göre eşit olmayışına işaret eder. Bu eşitsizlik biyolojik olarak şekil değişikliğine yol açar. Allometri, iki morfolojik veya anotomik karakterin tam olarak eşit hızlarla artış gösterdiği izometrik durumun karşıtıdır. Biyolojik şeklin birden çok değişken tarafından etkilendiği yönündeki görüş modern allometrinin geniş kapsamlı tanımıdır.

KAYNAK: ANTROPOLOJİ SÖZLÜĞÜ FOTOĞRAF: PİXABAY – ANTBİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir