AMASYA- Burmalı Minare Cami

Burmalı Minare Cami, Amasya Dere Mahallesinde bulunan Selçuklu dönemi eseridir. Selçuklu emirlerinden Necmeddin Ferruh Bey’in 1237-47 arasında yaptırdığı sanılmaktadır. Ancak, Yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Caminin bitişiğinde Ferruh Bey’in mezarı bulunduğu için, camiyi yaptıranın da Ferruh Bey olduğu tahmin edilmektedir. Damadı İzzeddin Mehmed Pervane Bey de 1300 yılında vakıflarını tanzim etmiştir.

Dikdörtgen planlı yapının kuzey cephesinde girişe göre sağda minare sol tarafta ise cami duvarına bitişik bir türbe bulunur. İkisinin ortasında bulunan sivri kemerli taç kapı dışarı doğru çıkıntı yapar. Camiye adını veren burmalı minare, 1590’daki depremden ve 1602 yılında yaşanan yangından sonra yapılan onarımda daha önce ahşap olan minarenin yerine yapılmıştır.

Burmalı Minare Cami ‘nin kalın ve masif duvarları kesme taştandır. Doğu ve Batı cephelerinde kıble çevresinde üçer, bir sıra üstünde dörder pencere bulunur. İç mekan ayak sırasıyla ortadaki geniş, yanlarındaki dar üç sahna ayrılmıştır. Her sıradaki ayaklar sivri kemerler ile bağlanır. Orta sahnı bir sıra üzerinde üç kubbe yanları ise beşik tonozlar ile örtülüdür.

Minare, bütünüyle kesme taştan yapılmış ve kare biçimli kürsü bölümünden silindirik gövdeye üçgenler ile geçilmektedir. Bütün gövdeyi saran bu burma çizgiler şerefenin alt tarafına kadar uzanır ve petek bölümünde daha ince olarak külah eteğine kadar devam eder.

Doğu, batı ve kuzey cephelerinde birer pencere bulunur. Bu pencereler ile mihrap ve taç kapıda bulunan zengin mukarnas bezemeler Selçuklu Tıraş işçiliğinin harika örneklerindendir.

KAYNAK: ANA BRİTANNİCA GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ (HÜRRİYET YAYINLARI)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir