Angola ‘nın Ekonomik ve Kültürel yapısı

Angola ya da resmi adı ile Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Başkenti Luanda, para birimi ise Kwanza’dır. Yönetim biçimi Cumhuriyet olan Angola ‘nın sömürü dili ise Portekizce’dir.

Ülke 11 Kasım 1975 yılında kurulmuş yani bağımsızlığını ilan etmiştir. Kongoca, Chokwe, Umbundu, Kimbundu gibi dilleri vardır. Dünya’da sahip olduğu topraklar bakımından 23. büyük ülkedir. Ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Ülkenin batısında Atlas Okyanusu kıyısında başlayan dar vadiler, doğu yönünde ülke topraklarının içerisine ilerlendiğinde yükseltinin artması nedeniyle dağlık arazi olarak görülmektedir. Bie dağlık alanları Angola’nın merkezinde olup, 2619 m. yükseklik ile Moco Dağı da bu yüksek arazide yer almaktadır. Ülkenin güneyi daha alçaktır ve doğusunda Zambezi nehrinin kolları bulunmaktadır.

Angola Tarihi

Angola topraklarında mevcudiyeti bilinen ilk topluluk göçebe Khoi ve San kabileleridir. Sonraları kuzeyden gelen Bantu milleti bölgeye yerleşmiştir. Angola toprakları 15. yüzyılın sonlarından itibaren Portekiz güçleri tarafından ele geçirilmiş ve iç bölgelerdeki Portekiz hâkimiyeti sınırlı kalsa da büyük oranda sömürge haline getirmiştir. Özellikle Angola kıyıları Atlantik Okyanusu’ndan Güney Amerika’daki diğer sömürge bölgelerine yapılan köle taşımacılığı için önemli bir merkez olarak kullanılmıştır.

2. Dünya Savaş sonrası Angola’da başlayan bağımsızlık hareketleri ilk dönemlerde yeterli karşılık bulmamış, ancak 1960’lardan sonra sömürge yönetimine karşı silahlı mücadeleye dönüşerek 1975 yılındaki bağımsızlığa kadar devam etmiştir. Portekiz’de 1974 yılında gerçekleştirilen ve ”Kadife Devrim” olarak bilinen askeri darbenin ardından sömürgelerden çekilme kararının alınmasıyla birlikte Angola’nın bağımsızlık süreci hızlanmıştır. Bütün bu gelişmeler sonunda 11 Kasım 1975’te bağımsızlık ilan edilmiştir.

YÖNETİM

Angola’da siyasi güç Devlet başkanındadır. Ülkede bulunan 18 bölge, devlet başkanı tarafından atanan valiler tarafından yönetilmektedir. Ülke genelinde 140’tan fazla belediye yer almasına rağmen sadece 12 yerleşim alanında mahkeme bulunmaktadır.

Image by 12019 on Pixabay

Sürekli süregelen iç savaş nedeniyle siyasi binaların yanı sıra kamu kurum ve kuruluş binalarının bir çoğu hasar görmüş durumdadır. Angola hükümeti 2013’te yaptığı açıklamada İslam inancını yasa dışı din ilan ederek tüm islami unsurları yasaklayıp Camileri kapatmış ve yıktırmıştır. Bu haber yalanlansa da sonrasındaki tutumlar haberi doğrular niteliktedir.

Angola’da ilkokula gitmek gitmek zorunlu olmasına rağmen bu eğitimlere katılım çocuklar arasında üçte bir oranıdır. İç savaş nedeniyle ülke genelinde öğretmen bulma sıkıntısı yaşanmaktadır.

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir