ANİ KATEDRALİ

Ani Katedrali ,Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunmaktadır. Surp Asdvazazin Katedrali, Beşik kilise ve Meryemana Katedrali olarak olarakta bilinen kilisenin mimarı Ayasofya’nın deprem sonrası restorasyonunu da yapan mimar Tiridates’dir.

flickr’dan alıntı

1064 yılında bulunduğu bölgeyi Selçuklular fethetti ve bölgede ağrılıklı olarak Ermeniler yaşıyordu. O dönemde Sultan Alparslan caminin içini geçici bir minber ve mihrapla donatarak ilk cuma namazını burada kıldı sonrada adı Fethiye cami olarak değiştirildi.


flickr’dan alıntı

Yapı, kiremit rengi tüf taşından yapılmış ve basamaklı bir taban üzerine oturuyor. Orta bölüm kubbeyle örtülü ve iki tarafında hücreler sıralanıyor. Katedralin; batıda Halk kapısı, kuzeyde Patrik kapısı ve Güneyde de Kral kapısı olmak üzere 3 kapısı bulunmaktadır.

alıntı

Cephede kabartmalar halinde stilize örgü ve yaprak motifleri bulunuyor. İnce uzun dikey pencerelerinin etrafını kemerler sarmış ve çatı şekli içinde üçgen çatı tercih edilmiş.

1124 yılına kadar cami olarak hizmet vermiş 1124 yılında Kıpçaklı istilasından sonra yeniden Hristiyanların kullanımına girdi. Kitabesinde 13. yy.’da onarımdan geçtiği belirtilen Katedralin 1319’da yaşan depremle kubbesinin yıkılmasından sonra din amaçlı kullanımı sona erdiği düşünülüyor.

Ani Arkeolojik alanı UNESCO kalıcı Dünya Mirası listesinde bulunmaktadır.

KAYNAK: 100 MİMARİ ŞAHESER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir