Ankara Savaşı ve Sonuçları- 1402

Ankara Savaşı yaklaşırken Yıldırım Beyazıd Avrupa’da cihadla meşgulken Türkistan tarafında diğer güçlü Türk bir komutan olan Emir Timur ortaya çıktı.

SAVAŞ NEDENLERİ

Timur’ un başkenti Semerkand idi ve sürekli yayılmacı siyaseti nedeniyle Bağda hükümdarı Ahmed’i ve Tebriz hükümdarı Kara Yusuf’u korkuttuğu için Beyazıd’a sığındı. Timur Yıldırım Beyazıd’tan bu 2 hükümdarı istedi ancak Yıldırım Beyazıd bunu ahlaki bulmadı ve ona teslim etmedi.

Timur, Yıldırım Beyazıd’ın zaferden zafere koşması ve hiç yenilgi tatmamış olması nedeniyle rahatsızlık duyuyordu.

Timur Gürcistan’ı aldıktan sonra Erzurum yöresine geldiği sırada Germiyan oğlu 2. Yakub, Menteşe oğlu İlyas, Aydın oğlu İsa ve Saruhan oğlu Hızırşah beyleri kendisine gelip beyliklerini Yıldırım’dan geri almasını talep etti. 1400 yılında Sivas’ı alan Timur daha sonra güney de Suriye’yi ele geçirdi.

Beyazıd vezir-i azamı Çandarlı Ali Paşa’nın da etkisiyle elçi göndermiş ve münaferete hiç gerek olmadığını kendisininde kafirlere karşı gazada olduğunu söylüyor ve anlaşma öneriyordu.

Timur elindeki kuvvetle Yıldırım’ a karşı zafer kazanamayacağını bildiği için Türkistan’da bulunan en seçkin kuvvetlerini getirtmek için kışı Karabağ’da geçirmeye karar verdi. O sırada Çin’de karışıklı baş gösterdi. Timur Çin’i almak istiyordu ancak Beyazıd’ı arkasında bırakmak istemiyordu.

Yıldırım Beyazıd ile savaşmak için bahaneler üreten Timur, Beyazıd’a kabul edilemez ağır şartlar dayattı. İki taraf 1402 yılında Cuma günü Ankara yakınında ki Çubuk ovasında karşı karşıya geldi.

YILDIRIM BEYAZIT’IN KAYBETME NEDENLERİ

Timur’un ordusunda Filler Osmanlı ordusunda ise Toplar vardı. Savaş başlayınca Osmanlı ordusunda Anadolu beyliklerinden toplanan askerler karşı tarafta eski beylerinin sancaklarını görünce Timur’un ordusuna geçtiler.

1243 Kösedağ savaşıyla Anadolu’ya hakim olan Moğollar bir kısım askerini burada bırakmıştı. Yıldırım Beyazıd bunlardan vergi alıyor ordusunda kullanıyordu. Timur bunlarla gizli gizli haberleşip anlaştı ve savaş sırasında onlarda karşı tarafa geçmişti.

Osmanlı Ordusu sarsılınca Vezir-i Azam Ali Paşa Şehzade Süleyman Çelebiyi alıp kaçtı ve artçılık görevindeki Mehmed Çelebi de Amasya’ya kaçtı. Yanında sadece yeniçeriler kalan Yıldırım Beyazıd kahramanca savaşmaya devam etti.

Yıldırım yanında sadece Yeniçerilerin kaldığını öğrenince çok öfkelendi. Kaçanları döve döve geri çevirmek için Yeniçerilerin arasında sıyrıldı oysa Yeniçerilerle kalsaydı akşam olunca bir bölgeye savuşabilecekti. Öfkesi galip gelen Beyazıd’ın etrafını Timur’un ordusu sardı ve esir düştü. Esir düşmeye dayanamayan Yıldırım Beyazıt Akşehir’de öldü. Timur tarafından gönderilen cenazesi Bursa’daki türbesine gömüldü.

Çeşitli kaynaklarda Yıldırım Beyazıd’ın yüzüğündeki zehri içip intihar ettiği yazmaktadır ancak zaferden zafere koşmuş böyle büyük bir şahsiyetin yenilgi ve esir olmanın verdiği acıyla ölmüş olması da düşünülüyor. Çünkü psikolojik bir yıkımın bedeni mahvettiği de iyi bilinmektedir. Ankara savaşı sonrası Osmanlı 11 yıl sürecek fetret devrine girdi.

KAYNAK: OSMANLI TARİHİ KİTABI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir