Aristoteles Hakkında Önemli Bilgiler

Aristoteles veya kısa adıyla Aristo, Eski Yunanistan’ın en büyük filozoflarından birisidir. Aristo Yunanistan’ın kuzeyindeki Stageiros’ta doğmuş ve MÖ 384 – 322 yılları arasında yaşamıştır. Babası, Makedonya kralının sarayında doktordu.

Aristoteles 17 yaşındayken ünlü filozof Platon’un öğrencisi olmak amacıyla Atina’ya gitti ve Platon ölene kadar 20 yıl orada kaldı. Bu süre içinde biyoloji, matematik ve felsefe alanlarında çalışmalar yaptı. Bu alanlarda dersler verdi ve yazılar yazdı.

Aristo, MÖ 343 yılında Makedonya kralı II. Philippos‘un o zamanlar 14 yaşında olan oğlu Büyük İskender’e öğretmenlik yapmaya başladı. İskender’e Yunanlıların çok değer verdiği bilgi edinme tutkusu ve düşünce özgürlüğü gibi nitelikleri sevmeyi ve bu nitelikleri olan insanlara saygı göstermeyi öğretti. MÖ 339 yılında Stageiros’a döndü.

MÖ. 336’da Kral Philippos‘un öldürülmesi üzerine yerine Büyük İskender olarak anılan oğlu tahta çıktı. Bu gelişmeden sonra Aristo, Atina’ya geri döndü ve burada kendi felsefe okulunu kurdu.

Aristo ve öğrencileri pek çok konuyu ağaçlar altında doğa da gezinerek tartışırlardı. Bu yüzden Aristo’nun geliştirdiği düşünce sistemi Yunanca ”peripatos” sözcüğünden gelen Gezimcilik olarak anılır.

Aristo insan yaşamının gerçekte nasıl olduğu ve insanların karşılaştıkları bazı sorunlara nasıl çözüm getirebileceği konusuna ilgi duymuştur. Belirli bir düşüncenin gerçekleştiği durumda dünyanın nasıl olacağını düşünmek yerine gerçek dünyadaki olaylara bakarak, bu olaylardan yeni düşünceler üretmeye çalıştı.

Aristoteles’in bir filozof olarak en önemli özelliği, onun sağduyuya olabildiğince yakın bir düşünür olmasıdır. Hem Platonun fikirlerine hem de Demokritosun maddi atom görüşüne karşı çıkan Aristoteles, hem ahlaki değerleri teminat altına alacak bir teori ve hem de bilimsel doğruları ortaya koyacak bir kuram, bilime ve ahlaka hakkını verebilmek için, atomlar veya İdealar benzeri gözle görülemez varlıkların varoluşunu öne sürmeyecek bir teori arayışı içinde olmuştur. Onun bulduğu çözüm töz öğretisidir.

Aristoteles, mantık alanında, mantık çalışmalarına 19. yüzyıla kadar temel olmuş bir mantık sistemi kurmuştur. Aristotelesin mantığının en önemli yönü, belli şeyler kabul edildiğinde, başka şeylerin onlardan zorunlulukla çıktığı bir konuşma olarak tanımlanan tasımdır. 

Tasım, doğruluğu kabul edilen verilmiş iki önermeden, bu önermelerin içeriğini içinde bulunduran bir üçüncü önerme çıkarma biçimindeki akıl yürütme yoludur.

Usavurmanın yani akıl süzgecinden geçirmenin kurallarını oluşturan mantık bilimi Aristo ile başlamış yaklaşık 2 bin yıl hemen hemen hiç değişmeden kalmıştır.

Ariston’nun En Ünlü Yapıtları

Aristo bilim ve felsefenin yanı sıra başka konularla da ilgiliydi. Konuşma Sanatı ve şiir üstüne kitaplar yazdı ve yaşadığı dönemde yazılan yazıları inceledi. İyi oyun yazmanın kurallarını öğrenmek isteyenler onun görüşlerine başvururdu.

Aristo’nun en ünlü yapıtları Organon, Physika(Doğa), Metafizik ve Politika‘dır. Ortaçağ yazarları doğan ve insan yaşamıyla ilgili görüşlerinin çoğunu Aristo’nun öğretisi üzerine kurmuşlardır.

KAYNAK: TEMEL BRİTANNİCA ANSİKLOPEDİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir