Asansör Ölçüleri Yönetmeliği -PAİY

Belediyeye sunacağımız projelerde dikkat edilmesi gereken konulardan biriside Asansör Ölçüleri Yönetmeliği’ dir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre Asansör Ölçüleri Nasıl Olmalı?

Asansör Ölçüleri

Asansör Ölçüleri Yönetmeliği

Hangi Yapılarda Asansör Yapılması Zorunlu?

Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör yapılması zorunludur.

İskan edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da isteğe bağlı asansör yapılabilir.

Asansör Ölçüleri

Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80 m2’den, kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre, asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1.50 metre olmak zorundadır.

Asansör Kuyu Ölçüleri; 2.00 x 2.10 olmalıdır.

Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır. Tek sayıda asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; taban alanında yapılaşma hakkı 120 m2’nin altında olan parseller ile tek bağımsız bölümlü müstakil konut binalarında TSE standartlarına uyulmasına ilgili idaresi yetkilidir.

Yani taban alanı 120 metrekare’den küçük olan yapılarda asansör kuyusu 1.70 X 1.70 bırakılabilir.

Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m2‘den veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca; kat alanı 800 m2’den ve kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarda, uygulama imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda veya zemin kat üzerinde 20 den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. 

10 kat ve üzeri binalarda asansörlerden en az bir tanesi yük, eşya ve sedye taşıma amacına uygun olarak dar kenarı 1.20 metre ve alanı 2.52 m2‘den, kapı genişliği ise net 1.10 metreden az olmayacak şekilde yapılır.

Asansörlerin, bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun engelsiz erişim sağlanması zorunludur.

KAYNAK: RESMİ GAZETE – FOTOĞRAF: PİXABAYANTBİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir