Asfalt Hangi Madenden Yapılır?

Asfalt Hangi Madenden Yapılır? Asfalt; kum, kireçtaşı ve granit gibi ufalanmış mineral parçaları ile bitümün doğal yada yapay karışımı olan siyah renkte bir maddedir.

Asfalt Hangi Maddelerden Yapılır?

Asfalt, yumuşatıldığında yumuşar ve plastik gibi esneklik kazanır. Bu yüzden ısıtılıp kalıba dökülerek kolayca biçimlendirilebilir. Erime noktası 32 ile 37 derece arasındadır. Çevre sıcaklığına ve içindeki katışkılara bağlı olarak sıvı ile katı arasında değişik biçimlerde bulunabilir.

Asfaltın temel bileşeni olan ve katrana benzeyen bitüm, bir karbon ve hidrojen bileşiğidir. Bu nedenle kimyada hidrokarbonlar denen kalabalık bir sınıfın üyesi sayılır.

Asfalt Çeşitleri

Asfalt Hangi Madenden Yapılır? sorusuna iki farklı cevap verilebilir. Bu asfalt çeşitlerinden birisi doğal asfalt, diğeri ise petrol asfaltıdır.

Doğal asfalt, ya yer kabuğundaki tortul kayaçların çatlakları arasında çökelmiş olarak yada damarlar halinde bulunur. Bu asfalt birikintileri ve damarları, kayaçlardaki petrolün uçucu bileşenlerinin buharlaşması sonucunda çökelmiş olan petrol artıklarıdır. Petrol asfaltı ise ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir.

Bir petrol yatağında doğal asfaltın çökelmesi milyonlarca yıl gerektiren uzun bir süreçtir. Yataktaki petrol, yer altındaki basıncın etkisiyle kum yataklarından ve gözenekli kayaçların arasından geçip yerüstüne çıkar. Petrolün uçucu bileşenleri ayrıldıkça kayaçların arasında saf bir asfalt birikintisi kalır.

Asfaltın Keşfi

Dünyanın en ünlü doğal asfalt veya doğal bitüm yatağı, Sir Walter Raleigh‘in 1595’te Batı Hint Adaları’ndan Trinidad’da bulduğu asfalt gölüdür. Raleigh, bulduğu bu maddenin gemilerin ek yerlerinin su sızdırmaz yapılmasında kullanılabileceğini keşfetti. 40 hektardan daha geniş bir alanı kaplayan bu asfalt gölünün orta kesimindeki derinlik yaklaşık 87 metredir. Burada asfalt blokları kazmalarla çıkarılıyordu. Ancak gece bloklar yeniden doluyordu. Gölün yüzeyine döşenmiş raylar üzerinden vagonlarla taşınan doğal asfalt Trinidad’da arıtılır ve varillere doldurularak bütün dünya ülkelerine satılır.

Doğal Asfalt ve Petrol Asfaltı Kullanımı

Doğal asfalt başka maddelerle karıştırılarak yapılardaki dış cephe kaplamalarının ve akümülatör kutularının sızdırmazlığını sağlamak için kullanılır. Günümüzde de yol kaplamalarında daha çok petrol asfaltı kullanılmaktadır.

Asfalt Hangi Madenden Yapılır?

Asfalt suyu geçirmediği için çatı kaplamalarında çok kullanılan bir maddedir. Çatıların su yalıtımı için, kiremitlerin altına asfalt emdirilmiş keçe, onun üstüne de ince kırma taş yayılır. Yapılarda toprak düzeyinin altında kalan temel duvarları da su sızıntılarını ve nemi önlemek içinde asfaltla kaplanır.

Tünellerin tavanları, kanalların ve depoların içi, bazı köprülerin tabanları asfaltla kaplanarak su geçirmez hale getirilebilir.

Yapay asfalt da genellikle bitüm ve kireçtaşı karışımıdır. Doğal asfaltla çok benzeyen bu asfalt da yol kaplamalarında, yapıların çatı ve temellerinde, su kulelerinde ve su depolarında yalıtım amacıyla kullanılabilir.

Yol kaplamacılığında kullanılan asfaltın ancak 12’de biri bitüm, geri kalan bölümü ince taneler halinde ufalanmış mineraller ve kırma taştır. Bu gereçler 325-350 derece arasında ayrı ayrı ısıtıldıktan sonra asfalt karıştırma makinesiyle karıştırılır. Asfaltlanacak yolun üzerinden silindir geçirilerek sıkıştırılır. Asfalt soğuduğu anda yol kullanıma hazır olur.

KAYNAK: TEMEL BRİTANNİCA ANSİKLOPEDİSİ – ANTBİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir