Avan Proje Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Avan proje Nedir? Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yürürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesine göre düzenlenen projedir. Avan proje bir ön hazırlık projesidir. 

Mimari proje ile taban alanı, katlar alanı (emsal) ve yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve kotları bulunan, gerektiğinde siluetin yer aldığı projelerdir. Örneğin; Asansör Avan Projesi veya Büyük çaplı Toplu konut projeleri için istenilebilir.

Avan proje hazırlanıp ilgili belediyeye sunulur. Belediye çalışanı tarafından imar mevzuatına göre kontrol edilen avan proje, bir sorun ya da eksik olmadığı tespit edildikten sonra, yapı ruhsat aşamasındaki asıl proje işlemlerine başlanır.

Avan Projenin İçeriğinde Bulunanlar

Vaziyet planı

Tüm kat planları

Kesit ve Görünüşler

Kuzey oku

Projeye ait belirtilmesi gereken ortak alanlar

Kolon, duvar veya perde gibi yapı elemanları belirtilmeli, aksları çizilmelidir

Dış ve iç ölçüler verilmelidir

Asma tavan gerektiren yerler varsa projede belirtilmelidir

Merdiven, otopark, rampa, istinat ve çevre duvarları,  yeşil alan düzenlemesi gösterilerek ölçeklendirilmelidir. Her mahallin alanı belirtilerek içine mahal numarası mutlaka verilmelidir.

Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ve çok küçük konularda 1/50 olarak belirlenmektedir. 

Avan Proje Hangi Yapılar İçin Gereklidir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde (57. md./26) Büyükşehir Belediyesi’nin belirli niteliği taşıyan yapı veya yapılarda Avan Proje zorunluluğu getirebileceği ifade edilmektedir.

Buna göre, aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıyan yapı veya yapılar için Büyükşehir Belediyesince Avan Proje zorunluluğu getirilebilmektedir.

Müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar,

Bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 m2’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu,

Binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılar.

Yukarıda belirtilen nitelikleri taşımayan yani daha küçük nitelikteki yapılar için Avan Proje zorunluluğu bulunmamaktadır. 

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir