Başkırtlar Kimdir?

Başkırtlar Kimdir? Başkurtlar veya Başkortlar veya Başkırtlar, Türk halklarından biridir. Başkırtlar, Doğu Avrupa’da, Ural dağlarının güney ve orta bölümünde bunların iki yanındaki yörelerde yaşayan Türklerdir. Başkırdistan, söz konusu bölgede bir Sovyet cumhuriyetidir. Türkler tüm nüfusun yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır.

Başkırtlar, 1928 yılında kadar dillerini Arapça harfler ile yazıyordu. Daha sona bir süre Latin kökenli alfabeyi, 1939’dan beri de Rus alfabesini kullandılar.

Başkırtlar, Cengiz Han Döneminde Moğol egemenliğine girdiler. 13. yüzyılda Altın Orda Devleti’ne bağlanarak İslamiyeti kabul ettiler. 17.yüzyıldan itibaren Ruslara bağlanan Başkırtlar, zorlu mücadeleler vererek bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştılar.

Başkırtlar, Moğol-Tatar devletinin çöküşünden Sovyet dönemine kadar birçok zorluklarla karşı karşıya gelmiş bir halk. Tarihleri boyunca birçok zorluklarla karşılaşmış ağır kayıplar vermişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir