Bina Cephesi ve Bina Derinliği Nedir?

Belediyeye sunulacak projeler hazırlanırken öncelikli kriter projenin yapılacak olduğu alanın bağlı olduğu belediyeden alınacak olan çaptır. Bazı durumlarda çaptaki bilgiye göre Bina cephesi ve Bina derinliği hakkında sınırlama getirilebiliyor.

Bina Cephesi; Açık veya kapılı çıkmalar hariç olarak nitelendirilen binanın yola olan cephesinin uzunluğudur. Özel bir durum belirtilmediği sürece bina cephesi 6 metreden az olamaz.

Bina cephesi, köşe başı parsellerde ise binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstü cephe uzunluğu olarak belirlenir.

Bina cephesi, imar çapında yazan bilgilere göre çekmeler ayarlandıktan sonra kalan alan içine çizilebilecek max. cephe uzunluğudur. Bina cephe hattı belirtilen çekme sınırının dışına üst katta yapılacak çıkmalar dışında geçilemez. Belediye tarafınca o yer için öngörülen yapılaşma şekline göre ön, arka ve yan bahçe mesafeleri cephe uzunluğunu belirliyor.

Binaların cephelerine ilişkin konuların tümü ”Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ile tanımlanır. Ayrıca bina Cephesi Seviyesi, İmar Kanuna Göre Kaldırım Seviyesi Altına Düşürülemez.

Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre; Ayrık yapı nizamına veya bir parselde olup blok yapı nizamına tabi olan yerlerde yapılacak yapıların bina cephesi en fazla (40.00) metredir. Ancak imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapılabilmesine ilişkin karar almaya mimari estetik komisyonları yetkilidir.

Bina derinliği; Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik uzaklıktır. Planlı alanlar yönetmeliğine göre belirtilen bina derinliği formülü uyarınca bina derinliği 7m ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bina derinliğinin 7.00 metreden az çıkması ruhsat düzenlenmesine engel değildir.

Bina derinlikleri azami (40.00) m.’yi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile;

I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanır. (I = Bina derinliği, L = Parsel derinliği, K = Ön bahçe mesafesi, H = Bina yüksekliği)

Köşe başına rastlayan parsellerde yapı derinliği parselin yüz aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir.

Ticaret bölgelerinde yapılacak binaların zemin katları ve bodrum katlarında, adanın yapı nizamına bağlı olarak; Ön bahçe mesafelerine tecavüz etmemek, Yan ve arka bahçe sınırına (3.00) m. den fazla yaklaşmamak kaydıyla, Bu yönetmelikte belirtilen bina cephe ölçülerine ve bina derinliği hesabına tabi olmaksızın yapılabilir.

Ayrık yapı nizamında, köşe başından başka iki yola cephesi bulunan parsellerde taban alanı kat sayısı % 40 olmak kaydı ile bina derinliği için azami (40.00) metre şartı aranmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir