Candaroğulları Beyliği

Candaroğulları, İsfendıyaroğulları olarak da bilinir. Yaklaşık 1290-1461 arasında Anadolu’nun kuzeyindeki Kastamonu ve Sinop bölgelerini yöneten Türk beyliğidir. Beyliğin adı, Anadolu Selçuklu sultanı 2. Mesud’un ordusundaki hizmetlerine karşılık, kendisine Kastamonu’nun batısındaki Eflâni bölgesi verilen Şemseddin Yaman Candar’dan gelir.

Candar’ın oğlu I. Süleyman Paşa, Kastamonu ve Sinop’u ele geçirdikten sonra, 1314’te Moğolların batı kolundan İlhanlıların egemenliğine girdi ve 1335’te hükümdar Ebu Said Bahadır’ın ölümüyle İlhanlı Devleti’nin yıkılışına kadar olan süreçte onlara bağlı kaldı. İlhanlı yıkılınca beyliğe bağımsızlığını kazandırdı.

Beylik, taht kavgaları sonucu 1384’te Kastamonu ve Sinop olarak iki kola ayrıldı. Osmanlı egemenliğini kabul eden Kastamonu kolu, 1392’de I. Bayezid (Yıldırım) tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Sinop kolu ise Candaroğullannın egemenliğinde kaldı.

1402’de Osmanlı topraklarını istila eden Timur, Candaroğullarına bütün topraklarını geri verdi. Beyliği ele geçirme mücadelesi 1417’de bir kez daha bölünmeye yol açtı ve beyliğin bir kolu gene Osmanlı egemenliğine girdi.

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet beyliğin tümünü Osmanlı topraklarına kattı. Bundan sonra Candaroğulları, Anadolu ve Balkanlar’daki Osmanlı eyaletlerinde yönetici olarak görev yaptılar.

Candaroğulları, genel olarak barışçı, çoğu zaman da Osmanlılardan yana bir siyaset izlediler. Bayındırlık işlerine önem vererek Kastamonu, Sinop, Bolu, Safranbolu, Ef-lani ve Çankırı’da cami, medrese, imaret, hamam, köprü ve kitaplıklar yaptırdılar. Edebiyatçıları koruyup Türkçenin bir edebiyat dili olarak gelişmesine katkıda bulundular.

Ayrıca Candaroğulları, Sinop ve Samsun limanlarına işlerlik kazandırarak ticaretin gelişmesini sağladılar. Sinop tersanesinde yapılan kadırgalardan küçük, ama güçlü bir donanma oluşturan Candaroğulları, iyi cins at yetiştirmeleriyle de tanınmışlardır.

Candaroğulları Beyleri

Şemseddin Yaman Candar- 1292

Birinci Süleyman Paşa-1309

Birinci İbrahim Paşa-1399

Adil Bey-1345

Celaleddin Bayezid-1361

İkinci Süleyman Şah-1384

İsfendiyar Bey-1385

İkinci İbrahim Bey-1440

Kemaleddin İsmail Bey-1443

Kızıl Ahmed Bey-1461

KAYNAK: ANA BRİTANNİCA ANSİKLOPEDİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir