OSMANLI DEVLETİ – 1. Süleyman Dönemi ve Özellikleri

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı ve 89. İslam halifesi.

Devam