CEZAYİR CUMHURİYETİ

BAŞKENT: CEZAYİR

PARA BİRİMİ: CEZAYİR DİNARI

DİL: ARAPÇA, FRANSIZCA, BERBERİCE

YÖNETİM BİÇİMİ: CUMHURİYET

5 Temmuz 1962 yılında kurulan Cezayir Akdeniz’in ve Afrika kıtasının en büyük ülkesidir. Güney Kesiminde, Sahra Çölünün önemli bir kısmını toprakları içine alır. Cezayir’in kıyıları genelde Dağlara çok yakın ve sarptır, fazla doğal liman yoktur. Kıyının hemen gerisinde Atlas Dağları, Fas’tan başlayarak doğuya doğru iki şerit halinde Tunus’a kadar 2400 km boyunca uzanır.

Kuzeydeki sağ sırasına Tell Atlasları, güneydekine ise Sahra Atlasları denir. İki dağ silsilesi arasında büyük ovalar ve yaylalar yer alır. Bu iki sıra Doğu’da birbirine yaklaşır. Cezayir’in en yüksek noktası, Sahra’nın ortasındaki Hoggar kitlesinde 3003 metre yükseklikteki Tahat Zirvesidir. Cezayir’in Sahili 1200 km’dir.

Ülkenin başında 5 yılda bir seçilen Cumhurbaşakanı bulunur. Cumhurbaşkanı bakanları ve başbakanı atar.

Cezayir’de 2 milyon yaşında hominid iskeletleri bulunmuştur. Cilalıtaş devrinde şu anda Sahra çölünün bulunduğu alanlar daha sulaktı bu nedenden dolayı insanlar şu anda çöl olan güney bölgesinde yaşayabiliyordu.

Antik çağda Cezayir’in tarih sahnesine girmesi, Berberi kökenli 22. Mısır Hanedanının kurulmasıyla oldu. Usta süvariler olan Berberiler, Mısır’da paralı asker olarak görev aldılar. Diğer taraftan, Berberiler Kartaca ile diplomatik ilişki kurdular. Cezayir, topraklarında en çok Roma kalıntıları bulunan Akdeniz ülkesidir.

Muhammed Abdullah Hasan Somali’deki Salihiye Tarikatının şeyhi oldu. Bazı geleneksel tarikatlardaki İslami ilkelere aykırı anlayışlara ve özellikle tevessül inancına karşı mücadele etti. Seyyid Muhammed 1900 yılında müritleriyle İngiliz işgalcilere karşı mücadeleye başladı ve İngilizlerin her türlü teknik imkanları kullanmasına rağmen bu cihad anlayışı 1920’ye kadar devam etti.

Cezayir Afrika Kıtası’nın en zengin ülkelerinden biridir. Cezayir önemli bir doğal gaz ve petrol üreticisi ve ihracatçısıdır. Ülkenin Güney Batısında demir, Güney ucunda ise uranyum ve çinko yatakları bulunur. Bir kamu şirketi olan Sonatrach tarafından çıkarılan petrol ve doğal gaz ülkenin başlıca gelir kaynağıdır. Cezayir, tarım reformu ve ağır sanayinin modernizasyonu yoluyla iktisadını canlandırmayı denemiştir, ancak petrol ve doğal gaz kökenli ürünler hala ihracatın neredeyse tamamını oluşturur.

Denize yakın kesimde tarıma elverişli alanlarda başta zeytin gibi Akdeniz iklimi bitkileri yetişir. Cezayir, bakla tarımında Dünya 1. si, İncirde 5.si, Hurma’da 6. sı, Kayısıda 9. su, Bademde 10. su gelir. Buna karşın tarım ürünlerinin bir çoğunu ihrac edememektedir. Bir OPEC ülkesi olan Cezayir, sağlam bir iktisada sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir