Cüruf Nedir?

Cüruf Nedir? Cüruf, dışık olarak da bilinen hafif bir metaldir. Metallerin ya da cevherlerin eritilmesi, kaynaklanması ya da öteki metalurji ve yapma işlemlerinden geçirilmesi sırasında, katışkı maddelerinin oluşturduğu artık. Katışkı, Belirli kimyasal özdeğin arılığını bozan az nicelikteki özdek.

Cüruf Nedir ? Özellikleri ve Kullanım Alanları

Cüruf, çoğunlukla sılisyum, kükürt, fosfor ve alüminyum gibi elementlerin karışık oksitlerinden, külden ve kızgın eriyiklerin fırın kaplamaları ve kireç taşı gibi çeşitli eritici maddelerle tepki-meye girmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden oluşur.

Birçok farklı özelliğe sahip cüruflar, değişik mikro yapılı ve minerolojik bileşimli olup, duvar yer karolarının ve kristalin cam malzemelerin üretimlerinde kullanılmaktadır.

Ergimiş metalin yüzeyinde yüzen cüruf, metalin havadan oksitlenmesini önler ve temiz kalmasını sağlar. Yüksek fırınlarda oluşan cürufun kırılması yoluyla hazırlanan kaba agregalar, bazı beton türlerinin dökülmesinde ve ayrıca mıcır ve kumla karıştırılarak yol yapımında kullanılır.

Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Bu nedenle metal küfü olarak da bilinir. Cüruf genel olarak bir yan ürün niteliğindedir. Günümüzde çimento, seramik yapımında ve yapay kordon yapımında kullanılır.

Ülkemizde cüruf kullanımı gelişmiş ülkelerin gerisindedir. Oluşan cüruf dağları yer işgal etmekte ve çevresel problemlere neden olmaktadır. Hava, toprak ve su kirliliği gibi çevresel problemler insan sağlığı ve bitki büyümesini etkilemektedir. Cüruf maddesinin doğru kullanımı ile bu durumun üstesinden gelinebilir.

Özellikle Avrupa’da demir çelik sanayisinde fosforlu pikin işlenmesiyle elde edilen cüruflardan fosfat gübresi kaynağı olarak yararlanılır. Bazı büyük buhar kazanlarının fırınlarında kömürün yanmasıyla oluşan kül de cüruf olarak adlandırılır.

Dünya Çelik Birliği cüruf, çamur ve toz gibi çelik üretimi yan ürünlerini tekrar kullanarak ve geri kazanarak çelik endüstrisinde sıfır atığa ulaşmayı hedeflemektedir.

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir