DARÜLKURRA NEDİR?

Osmanlı ve diğer islam medeniyetleri döneminde sultan veya paşalar adına yaptırılan cami, külliye ve medrese yerleşkesi içerisinde bulunan ve Kuran eğitimi verilen yapıya verilen isimdir. L veya U biçiminde hücreli yapılardan oluşmaktadır.

Osmanlı mimarisinde 15. yüzyıl sonlarına kadar darülkurralar ya muallimhane-mektep olarak anılmış ya da darülkurra olarak kaynaklara geçen yapılar ortadan kalkarak mimari özellikleri konusundaki bilgiler sınırlı kalmıştır. Örneğin; 14. yüzyıl sonlarında Yıldırım Beyazıt tarafından Bursa Ulu Camii’ne bitişik yaptırılan ve “muallimhane “olarak” anılan bir yapının, aslında darülkurra olduğu belirtilmektedir.

Anadolu-Türk mimarisinde günümüze ulaşan ilk darüllkurralar Konya’da 15. yüzyılda Karamanoğulları tarafından yaptırılan ve darülhuffaz olarak anılan yapllardır. Sonraları 6. yüzyılın ikinci yarısında Sinan tarafından yapılan Süleymaniye (1555’ten önce), Vefa Hüsrev Kethuda (1565-1566), Eyüp Sokollu Mehmet Paşa (1568-1569), Üsküdar Atık Valide (1578’den önce) ve Mimar Davut Ağanın eseri olan Edirne Selimiye (1590’lı yıllarının başı) Darülkurraları en iyi örneklerdir.

Darülkurraların başında “Şeyhül-kurra” adı verilen döneminin en iyi Kuran okuyan kişileri bulunuyordu. Sıbyan mektebini bitiren ve alt seviyedeki bir darülkurra da hıfzını tamamlayan bir kişi, üst seviyedeki bir darülkurraya devam ederek ilm-i kıraat eğitimi almaktadır.

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir