DİASPORA NEDİR?

Diaspora, Ülkesinden sürülmüş bir halkın sığındıkları ülkelerde oluşturdukları topluluklar veya belirli bir halkın yurtlarının dışına yayılmalarıdır. Kavram olarak bu kelime Yunanca da bir bitkinin, kök bitkiden sürüklenmek suretiyle uzaklara gidip gelişip yayılmasını anlatmaktadır. En çok rastlanan aşina olduğumuz diyasporalar Ermeni ve Yahudi diyasporalarıdır.

KAYNAK: ANTROPOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir