DİYARBAKIR – Malabadi Köprüsü

Malabadi Köprüsü, Silvan’a 23,2 km uzaklıkta olup Silvan ilçe sınırları içerisinde  Batman Çayı üzerinde bulunuyor. Bu tarihi köprü 12. yüzyıla ait özgün bir mimari kimliğe sahip bir çok Artuklu yapısından birisidir.

İki yana eğimli ve kuzey-güney yönünde uzanan köprü, 38,60 metre açıklıktaki tek bir sivri kemerden ibarettir. Köprü uzunluğu yaklaşık 150 metre olup, tabliye genişliği 7.20 metre kadardır.

Köprünün muhteşem büyüklükteki kemeri Ayasofya’nın kubbesini rahatlıkla içine alabilir. Kemeri her iki ucunda köprünün güvenliğini sağlayacak nöbetçilerin oturması ve kervan yolcuların dinlenmesi için yapılmış birer oda bulunuyor.

Yapımı 1157 yılında tamamlanan köprünün kuzey kanadındaki kemer ayağı, bu yöndeki masif bir kaya kütlesi üzerine oturur. Güney kanadındaki kemer ayağı ile bu kanatta batı yönüne doğru kırılan tabliyenin tempan duvarında dört tahliye gözü bulunmaktadır;  kemer ayağındaki tahliye gözü yuvarlak kemerli olup, diğer üç göz sivri kemerlidirler.

Köprü, kesme ve kaba yonu taşlarla inşa edilmiştir. Köprünün farklı ölçülerde beş boşalma gözü bulunur. Epey hareketli bir cephesi olan köprüde figürler kullanılmış. Güney cephesinde aslan ve güneş kabartması; kuzey cephesinde memba tarafında selyaranların üzerinde karşılık iki insan figürü ve bu figürlerin altında başka bir insan figürü yer alıyor.

Malabadi Köprüsü üzerinde bulunan Kitabeye göre; ” Allah adıyla, bu 542 yılında… Timurtaş oğlu İl-Gazi oğlu Artuk’un yapımını ve parasından buna verilmesini buyurduğu bir eserdir.

Malabadi köprüsünün yanına yeni köprü yapıldıktan sonra trafiğe kapatıldı. Malabadi Köprüsü 1930 ve 1956 yılında onarıma girmiş, en son 1989 yılında Silvan Belediyesi tarafından restore edilmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir