ENGİZİSYON NEDİR?

Ortaçağ’da Katolik kilisesine bağlı olanlardan dine karşı çıkanları bulmak ve cezalandırmak için kurulan mahkemedir.

1184 yılında toplanan Verona konsilinde, din işleriyle uğraşacak bir mahkeme kurulmasına karar verildi. Her piskopos, bölgesinde dine karşı olanları bulmakla görevlendirildi. Ayrıca kiliseye bağlı olmayan yöneticiler de bu konuda verecekleri cezalarla piskoposlara yardımcı olmaya çağrıldı. Fakat bu önlemler istenilen sonucu vermedi. Bunun üzerine Toulouse konsili özel bir mahkeme kurulmasını gerekli gördü. Papa 1233’te böyle bir mahkeme kurdu. Bu yargı kurulunun kararları kesindi. Yargılama usulü de çok sertti. Suçlulara savunma için hiç bir hak tanınmıyordu. İşlediği suçtan pişmanlık duyan sanığa, ömür boyu hapis cezası verildi.

Pişmanlık duyduğunu açıklamayan sanığın cezası ise yakılarak öldürülmekti. Engizisyon mahkemesine girenlerin pek azı kurtuldu. Burada sanıklara çok ağır işkenceler yapılır, mahkeme üyelerinin istediği gibi konuşmak zorunda bırakılırdı.

Engizisyon en çok İtalya’da, Fransa’da ve İspanya’da etkili oldu. Napolyon bu acımasız mahkemeyi 1808’de kaldırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir