FETRET DEVRİ 1402-1413

Yıldırım Beyazıd’ın savaşı kaybedip tutsak olmasından sonra oğulları devleti ele geçirmek için mücadele vermeye başladılar. Emir Süleyman ve sonra Musa Çelebi Osmanlı Avrupasına hükmederken, Mehmed Çelebi’de kardeşi İsa Çelebi’den sonra hakim oldu.

Daha sonra 1412 yılında Musa Çelebi’yi yenerek tüm Osmanlı’ya hakim oldu.

Fetret Devri 11 yıl sürmesine rağmen Osmanlı’ya karşı Avrupa topraklarında hiçbir ayaklanma olmamıştır. Osmanlı iç karışıklıkları devam ederken, gayrimüslimlerin ayrılması çok kolayken böyle bir girişimde bulunmamışlardır. Osmanlı adil yönetiminin bunun bir göstergesi olduğu düşünülmektedir.

Balkanlarda bulunan Ortodoks Hristiyanlar Katolik idaresine düşmektense Osmanlı’nın varlığı onlar için daha uygun bir seçim niteliğindeydi. Bu yüzden Osmanlı Akıncıları 1408 yılında Motting’e kadar akın yapabiliyorlardı.

Bu döneme aynı zamanda Fasıla-i Saltanat denilmektedir.

Osmanlı bu dönemde yıkılmaya çok yaklaşmıştı bu yüzden Çelebi Mehmed Osmanlı’nın 2. kurucusu olarak nitelendirilir.

KAYNAK: OSMANLI TARİHİ KİTABI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir