HIDİV NEDİR?

Osmanlı padişahı Abdülaziz zamanında Mısır valilerine verilen unvandır. Hıdiv, Arapça’da büyük vezir, baş vezir, hakim demektir. 8 haziran 1867’de Sultan Abdülaziz, “hıdiv” unvanını büyük Fuad paşa’nın isteği ile ilk defa Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu İsmail Paşa’ya verdi. İsmail paşa’dan sonra oğlu Tevfik paşa, daha sonra da Abbas Hilmi paşa, Mısır hıdivi oldular.

Mısır hıdivleri protokolde sadrazam ve şeyhülislam ile aynı derecede sayılırdı. Bunlar aynı toplantıda bir araya gelirlerse, hıdiv sadrazam ve şeyhülislamdan sonra gelirdi. İngilizler 1914 yılında bu unvanı kaldırmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir