İSTANBUL POSTA VE TELGRAF NEZARETİ

BÜYÜK POSTANE

Birinci Ulusal Mimarlık Akımının öncülerinden olan Vedat Tek(1873-1942) tarafından 1905-1909 yılları arasında inşa edilmiştir.

Çinili bezemeleri ve revaklı girişiyle Osmanlı klasik sanatına referans olabilecek bir yapıdır. 1927-1936 yılları arasında Radyo evi olarak kullanılan yapı günümüzde PTT Başmüdürlüğü, postane şubesi ve müze olarak kullanılmaktadır.

Sirkeci de bulunan yapı adını verdiği Büyük Postane caddesi üzerinde bulunmaktadır. Simetrik ve dikdörtgensel bir plana sahip olan yapı 4 katlıdır. 3200 metrekarelik bir alana sahip olan yapı yüksek bir zemine oturtulmuş ve anıtsal bir cepheye sahiptir.

Yapının girişleri 2 renkli taştan basık kemerli büyük kapıların yanlarında cephe boyunca yükselen masif görünümlü pilastralarla vurgulanıyor. Konsollarla desteklenen kalın bir silmeyle yatay olarak bölünen bu pilastralaralar saçak seviyesinde sivri kemerler ile birbirine bağlanıyor.

Binanın en ilgi çekici tarafı ise, girişten ulaşılan ve üç kat boyunca açık bırakılan galeri boşluğu gibi davranan holü örten çelik makaslarla taşıtılan mavi ve turuncu süslemeli cam tavandır. Üst katlara iki tarafta bulunan merdivenle ulaşılıyor.

  • KAYNAK: 100 MİMARİ ESER (MELTEM CANSEVER)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir