KEMOSENTEZ NEDİR?

Kemosentez nedir? sorusunu; inorganik maddeleri oksitleyerek elde edilen kimyasal enerjinin kullanılmasıyla elde edilen organik besin sentezi olarak açıklayabiliriz. Kemosentez yapan canlılara ise kemoototrof denir.

Kemosentezde enerji kaynağı olarak nitrit (NO2), amonyum (NH4 +), demir (Fe+2), hidrojen (H2), kükürt (S), hidrojen sülfür (H2S) ve metan (CH4) gibi bileşikler kullanılır.

Kemosentez olayı;

 İnorganik maddelerin oksidasyonu

ATP enerjisi

Kimyasal enerji

CO2 özümlemesi

Glikoz sentezi

Kemosentezde ETS görev yapar. Kemosentez yapan canlılara nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, demir bakterileri örnek verilebilir. Kemosentetik canlılar madde döngülerinde görev yapar.

Kemosentez yapan canlılarda klorofil bulunmaz. Kemosentez için ışığa ihtiyaç olmadığından gece–gündüz gerçekleşir.

Kemosentezde Karbondioksit kullanılır, Oksijen üretilebilir ama atmosfere verilmez.

Kemosentez yapan canlılar bazı bakteriler ve bazı arkelerdir ve kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahiptirler.

Sülfür bakterileri H2S (hidrojen sülfürü) hidrojen ve elektron kaynağı olarak kullanıyorsa fotosentez, enerji kaynağı olarak kullanıyorsa (hidrojen sülfürü oksitliyorsa) kemosentez yapıyordur.

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir