Kükürt Dioksit ve Zararları

Kükürt, limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir. Kükürt doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir. Kükürt Dioksit, kükürt içeren kömür ve petrolün yanmasından meydana gelir.

Yakıt olarak kömür tüketen enerji santralleri ve fabrikalardan havaya salıverilir. Yanardağlardan ve kükürt içeren yakıtların sanayide yüksek sıcaklıklarda yanmasından kaynaklanan SO2 , bulutlarla havada yükselir. Bu esnada havadaki oksijen ve su ile tepkimeye girerek önce sülfüroz asit ( H2SO3 ), daha sonra da sülfürik asit ( H2SO4 ) oluşturarak asit yağmurlarına dönüşür. Kükürt oksitler ( SOx ) en çok bilinen birincil hava kirleten maddelerdir.

Havadaki kükürt oksitler içerisinde en önemli pay SO2 gazına aittir. Atmosferde kalıcılık süresi 40 günü bulan kükürt dioksit, kuvvetli bir solunum sistemi tahrişçisi olan sülfirik asit oluşturacak şekilde kimyasal tepkimeye girebilir.

Kükürt Dioksit Zararları

Asit yağmurları göl ve akarsulardaki hayvan populasyonlarına zararlı olur. Göl ve gölcüklerde suyun pH ’ını düşürerek pek çok organizmayı öldürebilir veya üreme yeteneklerini etkileyebilir.

Ağaçların ve diğer bitkilerin yaprak ve köklerine zarar verir.

Asit yağmurları metal ile taş bina ve heykellere de zarar verir. Asit yağmurları sadece kirleticinin kaynağında değil aynı zamanda hava kütlelerinin hareketine bağlı olarak yüzlerce kilometre uzakta da meydana gelir.

Dünyada yılda yaklaşık olarak 80 milyon ton kükürt oksitler atmosfere verilmektedir. Asit ve sülfatlar yağış yolu ile atmosferden uzaklaştırılır. Bu durum bölgenin bitki örtüsünde büyük zararlara neden olabilir.

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir