MÜLKİYET HAKKI NEDİR?

Kişinin birşey üzerinde sahipliğinden kaynaklanan haktır. Medeni Kanununun M. 683-703. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Birşeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir