OSMANLI DEVLETİ – 1. Ahmet Dönemi ve Özellikleri

1. Ahmet, 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesidir. 1. Ahmed, 18 Nisan 1590 da Manisa’da doğdu. Babası Sultan III. Mehmed ve annesi Handan Valide Sultandır.

Sultan Ahmet çok iyi bir eğitim aldı. Arapçası ve Farsçası çok iyiydi. Ayrıca ok atmak, kılıç kullanmak ve at binmek gibi askeri alanlarda başarılıydı. Ayrıca av ve cirit atmaya da ilgi duyardı. Sultan Ahmed, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra devlet işleriyle uğraşan ilk padişahtı.

1. AHMET DÖNEMİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Sultan Ahmed döneminde Avusturya ve İran ile savaş halindeydi. Bu savaşlarda kısmi başarılar elde edildi. Osmanlı bu savaşlarda özellikle İran savaşında çok fazla kayıp verdi.

Bu dönemde Yavuz Ali Paşa 1604 yılında vefat edince Lala Mehemmed Paşa sadrazam oldu. Sadrazam Mehemmed paşa 1605 yılında Estergon‘u kuşattı ve bu önemli kaleyi tekrar İslam’a açtı.

1606 yılında Avusturya ile Zitvatorok antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Avusturya hükümdarına Kral değil Kayzer denilecekti. Osmanlının Avusturya nezdindeki Divan Çavuşu rütbesindeki elçileri de Sancakbeyi rütbesinde olacaktı. Antlaşmaya göre Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlılarda , Rop ve Koman kaleleri Avusturyalılarda kalacaktı. Avusturya’nın ödediği yıllık vergi kalktı. Avusturya hükümdarı, Osmanlı Sultanına denk olarak tanındı.

İran ile yapılan savaşların 3. safhasında İran şahı Abbas, Osmanlı elçilerini tutuklaması üzerine Osmanlı İran savaşı başladı. İran şahı barış istedi. 1612 yılında yapılan Nasuh Paşa antlaşmasıyla dokuz yıl süren Osmanlı İran Savaşı sona erdi. Varılan antlaşmaya göre İran, Osmanlı Devletine her yıl yerine 200 yerine 100 top ipek vermeyi kabul etti.

Sancak sisteminin kaldırıldı sonra onun yerine Kafes Sistemi getirilmiştir.

Oda hapsi anlamına gelen Kafes Sistemi, yönetim tecrübesinden yoksun deneyimsiz kişilerin padişah olmasına yol açmıştır.

I. Ahmet sancağa çıkmadan tahta geçen ilk padişahtır.

Bu dönemde veraset sisteminde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikle, tahta geçecek kişiler için ”en büyük ve olgun olan” Ekber ve Erşed kuralı getirilmiştir. Bu değişiklikteki amaç taht kavgalarını önlemektir.

Sulan 1. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığı nedeniyle 1617 yılında 28 yaşında vefat etti. En önemli eseri 1616 yılında açılan Sultan Ahmet camisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir