OSMANLI DEVLETİ – 3. Murat Dönemi ve Özellikleri

3. Murat, II. Selim’in oğlu olan Şehzade Murat, 1546 yılında Manisa’da doğdu. III. Murad, 12. Osmanlı padişahı ve 91. İslam halifesidir.

İlk eğitimini Manisa’da aldıktan sonra Aydın iline sancak beyliğine gönderildi. Ardından Akşehir’e oradan Konya’ya ve son olarak Saruhan’a gitti ve burada padişah olana kadar idarecilik yaptı.  Babasının vefatı üzerine İstanbul’a doğru yola çıkan Murat, 1574 yılında tahta çıktı ve cülusu resmen ilan edildi.

3.MURAT DÖNEMİ ÖNEMLİ BİLGİLER

III. Murad, Askerlere cülus bahşisi dağıttıktan sonra ilk icraat olarak Kabe’nin duvarlarının tamirini yaptırdı. İlk Cuma namazını da büyük bir merasim ile Ayasofya’da kıldı.

III. Murad sözünü geçiren güçlü bir komutan değildi. Annesi Haseki Sultan ve Saray ağalarının etkisinde kalır istenilenleri yerine getirirdi. Saraydan pek dışarı çıkmaz, kan dökülmesini de istemezdi.

III. Murad döneminde devlet yönetimi ve toplum düzenin bariz şekilde bozulduğu görülmüştür.

Bu dönemde İngilizlerle de dostane ilişkiler geliştirildi. İlk İngiliz Kapitülasyonunun verilmesiyle İstanbul’a daimi İngiliz elçisi gönderildi. 

III. Murat döneminde 1577-1590 yılları arasında İran’la yapılan savaşlar sonucunda imzalanan Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Sokullu Mehmed Paşa‘nın ağırlığını hissettirdiği III. Murad döneminde, Osmanlı toprakları en geniş sınırlarına ulaştı. 

Osmanlı devleti Afrika’ya yerleştikten sonra Fas’da hüküm süren Sa’di Şerifler İspanyollarla iyi geçiniyor, İspanya güçten düşünce Portekizlilerle dostluk kuruyordu. Bu durum Osmanlı’nın yayılma politikasını engelliyordu. Sa’di Şerifler içerisindeki Osmanlıya bir aileden hükümdar seçme düşünüldü. Osmanlı’nın desteğini alan Abdülmelik, Portekiz kralı Sebastian ve İspanya Kralı II. Filip ile karşı karşıya geldi. 1578 yılıda Vadi’s Sebil Savaşında Sebastian’ın orduları yenildi. Portekiz kralı kaçarken Abdülmelik’in Mahazin köprüsünü tuttuğunu gördü ve atını nehre sürerek boğuldu. Kardeşi Henry Portekiz kralı olduysa da II. Filip 1580’de Portekiz krallığını da aldı.

Telli Hasan Paşa Hırvatistan sınırındaki Siska kalesini kuşatma altında tutuyordu. Çok şiddetli geçen çarpışmalar sonunda Osmanlı Kuvvetleri ağır kayıplar verdi. Hasan Paşa ve binlerce askerle birlikte Hersek Sancakbeyi de şehit düştü. Bunun üzerine Sinan Paşa‘nın ısrarıyla 1593 yılında Avusturya’ya savaş ilan edildi.

III. Murad Kabeyi onartmış, Medine’de Medrese, imaret, okul ve zaviye yaptırmıştır. En önemli eseri Manisa’da Muradiye külliyesidir.

Sultan Üçüncü Murad 16 Ocak 1595 tarihinde felç geçirdi ve vefat etti. Ayasofya Camii’nin avlusuna defnedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir