Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Kat Yükseklikleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre inşa edilen bir yapının kat yükseliği kaç olabilir?  Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise;

Apartman Cephe Tasarım Örnekleri
Apartman Cephe Tasarım Örnekleri

Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlarda 4.00 metre olabilir.

Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre olabilir.

Konut bölgelerinde

Zemin ve normal katlarda 3.60 metre olabilir.Giriş katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde

Zemin katlarda; 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.5 metre, diğer katlarda ise 3.60 metre kabul edilerek uygulama yapılabilir.

Bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda bu bende göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği yeniden değerlendirilinceye kadar uygulamalar birinci fıkrada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda belirlenmemişse bu Yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat yükseklikleri dikkate alınır.

Tesisat Katı

Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz. Özelliği nedeniyle tesisat katı zorunluluğu olan 60.50 metreyi aşan binalarda tesisat katının 2.00 metresi bina yüksekliğinden ve yapının kat adedinden sayılmaz.Katların İç Yüksekliği

İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden az olamaz. Ancak hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yükseklik 2.40 metreye düşürülebilir.

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, tuvalet, kiler, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler ve iskân edilmeyen bodrum katları ile müştemilât binalarında, iç yükseklik 2.20 metreye kadar düşürülebilir.

Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi bölümlerin yükseklikleri bu koşullara dahil değildir. Böylelikle bu bölümler 2.20 metrenin altında olmamak kaydıyla bulunduğu bölgedeki idare kararına göre uygulanabilir.

Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonu, resmi kurum ve kuruşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre mimari estetik komisyon kararıyla belirlenir.

ANTBİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir