Sırpsındığı Savaşı -1364

Sırpsındığı Savaşı, 1364 yılında Haçlılar ile Osmanlı arasında geçen savaştır. Filibe’yi Osmanlılar’a teslim ederek ailesiyle birlikte Sırbistan’a giden Rus komutan, Sırp Kralı 5. Uroş’a başvurarak Türk askerlerinin sayısının az olduğunu söyledi ve kralı Türklerin karşısına çıkması konusunda teşvik etti.

Papa 5. Urban da bir ordu kurmak için uğraş verdi. Macar, Sırp, Bulgar Kralları ve Eflak Prensi 50-60 bin kişilik bir Haçlı ordusu kurdular ve başlarında da Macar Kralı Layoş vardır.

Haçlılar Osmanlı’ yı Avrupa’dan çıkarmaya karalıydılar ve bu başarı Bulgarlar üzerinde etkili olacağı düşünüldü ve böylelikle Doğu Avrupa’da Katolikliği yayması sağlanacaktı.

Birleşik Hristiyan Orduları Edirne civarlarına geldiler. Beylerbeyi Lala Şahin Paşa bu tehlikeli durumu Sultan Murat Han‘a bildirdi. Bir yandan da keşif kuvvetini Hacı İlbeyi buyruğunda düşmana karşı gönderdi. Hacı İlbeyi ancak düşman Meriç Irmağını geçtikten sonra yetişebildi. Haçlılar zafere emindiler ancak Hacı İlbeyi askerlerinin çok daha az olmasına rağmen gece vakti aniden 3 koldan saldırdı. Sarhoş Haçlı ordusu bozguna uğradılar ve askerlerinin bir çoğu ise Meriç’te boğuldular.

Macar Kralı Layoş canını zor kurtardı. Bu savaş 1364 yılında gerçekleşti ve savaşın adı Sırpsındığı diye anılır. Sırpsındığı, Sırp’ın kırıldığı, mahvolduğu savaş demektir. Bu savaş, Haçlıların Osmanlıya karşı birlikte hareket ettiği ilk girişimdir.

Macar Kralı canını kurtardığı için memleketine döndüğü zaman İstirya’da ”Maria-Zell” kilisesini yaptırmış veya bu kiliseye eşya bağışlamıştır.

Osmanlılar’ın Sırpsındığı Savaşı’ nda birleşik Hristiyan ordularına karşı kazandıkları zaferin şükran nişanesi olmak üzere, Murad Hüdavendigar, Bilecikte bir cami, Yenişehir’de bir imaret, Gazi Erenler’den Puştin Puş Baba’ya bir tekke, Bursa hisarında bir cami, Bursa Çekirge’de bir imaret, medrese ile kaplıca ve han yaptırdı.

.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir