Buruciye Medresesi Nerededir? Tarihi ve Yapısal Özellikleri

Hacı Mesud Medresesi olarak bilinen Buruciye Medresesi Sivas’ta İzzeddin Keykavus Darüşşifası ile Çifte Minareli Medrese‘nin yakınında bulunan Anadolu Selçuklular döneminde inşa edilmiş bir yapıdır.

Buruciye Medresesi Nerededir?

Taç kapısındaki yazıta göre 1271-72 yılları arasında III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında aslen İranlı olan Muzeffer bin Hibetullah Burucirdi yaptırmıştır.

Buruciye Medresesi açık avlulu, dört eyvanlı bir yapıdır. İki katlıdır ve kesme taştan yapılmıştır. Gerek dış cephelerinde, gerek plan şemasında her öğenin simetrik bir bütünlük içinde birleştiği ayakta kalmış medrese örneklerinin en iyilerindendir.

Taç Kapı, zengin geometrik ve bitkisel bezemesine karşın fazla belirginleşmeyerek genel cephe kompozisyonunun mimari bütünlüğünü bozmaz. Köşe kulelerinin yivli yivli gövdeleri taç kapının iki yanındaki yivli köşe sütunlarıyla görsel bir bütünlük oluşturur. Çatı hizasında bir baştan bir başa dolaşan bir yazı şeridi bütün cepheyi birbirine bağlar.

Buruciye Medresesi Nerededir?

Medreseye basık kemerli bir kapıdan girilir. Giriş eyvanı kubbe ile örtülüdür. Girişin iki yanındaki kubbeli mekanlardan sağdaki mescid, soldaki ise Burucirdi’nin türbesidir. Türbenin içi çinilerle bezelidir.

Medresenin avlusu kareye yakın dikdörtgen biçimindedir. İki yanda Korent başlıklı dörder sütunun taşıdığı revaklar vardır. Her bir revağın gerisinde ortada bir yan eyvan onun iki yanında ikişerden dörder hücre yer alır.

Giriş ekseni üstündeki baş eyvanın avluya açılan cephesi, medresenin giriş cephesinde olduğu gibi zengin taş süslemelidir. İçinde geometrik geçmelerle bezenmiş bir yazı şeridi üç duvarı çevreler. Yarım bir tekne tonozla örtülü olan bu eyvanın iki yanındaki ince uzun mekanlarda merdiven bulunur. Bu merdivenler ile 2. kata ulaşılır.

Devrin pozitif bilimlerinin öğretildiği yapı, uzun yıllar bu amaçla kullanılmıştır.  Uzun süre harap durumda olan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1966 yılında onarılıp düzenlenmiştir. Ardından Gök Medrese’de bulunan Arkeoloji müzesi, 1968 yılında buraya taşınmıştır. Günümüzde yapı, Sivas halkına kafeterya olarak hizmet vermektedir.

KAYNAK: ANA BRİTANNİCA ANSİKLOPEDİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir