Skolastik Düşünce Nedir?

Skolastik Düşünce, Orta çağ’da Avrupa’da kiliseler halka ağır baskılar uyguluyor, bilim ve düşünceye karşı sert bir tavır alıyordu. Bu dönemde bilim adamları ve sanatçılar düşüncelerini ifade etmede büyük sıkıntılar yaşıyordu.

Skolastik düşünce bir orta çağ felsefesidir. Başlıca temellendiricisi Aziz Thomas Aquinas‘dır. İnanç ve bilgiyi, bilimi, özellikle de Aritoteles’in bilimsel dizgesini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan bir düşünce tarzıdır.

Kiliseler İncil’e göre davranıyor, farklı kişiler tarafından sunulan pozitif bilgiler kilise tarafından reddediliyordu. Bu düşünce tarzı tamamen kiliselerin kendi çıkarları için uyguladıkları bir tavırdı. Hatta öyle ileri gittiler ki İncil’de yazmayan esasları bile öyleymiş gibi halka inandırmaya çalıştılar.

Katolik kilisesinden doğan bu baskıcı bağnaz düşüncede araştırma, inceleme ve bilimsel faaliyetler yasaktır. Skolastik düşünce Aristo felsefesi ve Hristiyan öğretilerinden doğmuştur. Dogmalara sıkı sıkıya bağlıdır ve dogmaları açıklamayı öngörür.

Düşünce ve özgürlükler kiliselerin çıkarlarına göre düzenlenmiş ve kısıtlanmıştır. İnsanların kilisenin dışında başka eserler yazmaları ve okumaları yasaklanmıştır.

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir