Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği – Standart Merdiven Ölçüleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de Merdiven Ölçüleri. Standart merdiven ölçüleri, Merdiven sahanlık ölçüleri, Dubleks merdiven ölçüleri, Merdiven basamak ölçüleri kaç olmalıdır?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Standart Merdiven ölçüleri ve Merdiven Sahanlık ölçüleri

Ortak merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesap edilecek kaçış genişliğinden az olmamak üzere 1.20 metreden, diğer yapılarda 1.50 metreden az olamaz.

Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur.

Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair TSE standartlarının bu maddede belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Dubleks Merdiven ölçüleri

Konutlarda bağımsız bölüm içindeki merdivenler yani dubleks merdivenler ise 1.00 metreden az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz. Dubleks merdivenleri isteğe bağlı olarak ahşap veya çelik olabilir.

Dubleks merdivenlerinde 2a+b=60 kuralı aranmaz. En dar yeri de 10 cm olmak zorunda değildir.

Merdiven Basamak ölçüleri

Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 metreden, asansörlü binalarda 0.18 metreden fazla olamaz.

Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a: yükseklik, b: genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 metreden az olamaz.

Dengelenmiş merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda 0.10 metre, basamak ortasında 0.27 metreden az olamaz.

Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) olmak zorundadır.

Diğer Merdiven Standartları

Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE erişilebilirlik standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

Karma kullanımlı binalarda her kullanım için ayrı merdiven evi düzenlenmesi zorunludur. Bu kullanımların birbirine dönüştürülmesi durumunda yeni oluşan kullanım için bağımsız genel merdiven oluşturulmadan tadilata izin verilmez.

Yüksekliği 1.80 metreden az olan merdiven altları kapatılır.

KAYNAK: RESMİ GAZETE FOTOĞRAF: PİXABAY ANTBİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir