Sultan 1. Mustafa Dönemi Tarihi Gelişmeler

Sultan 1. Mustafa, 1592 yılında, Manisa’da doğdu. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan’dır. 1. Mustafa, 15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. 1. Mustafa abisi 1. Ahmet döneminde 14 yıl hapis hayatı yaşadı. O dönemde kardeş katli yerine bu uygulama hayata geçirilmişti. 1. Ahmet, tahta geçtiğinde kardeşini öldürtmemiş, ancak sarayda mahpus tutmuştur.

1. Mustafa Dönemi Tarihi Gelişmeler

Sultan 1. Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti. Kafes hayatı sonunda kısa süreli tahta çıktı ancak dengesiz hareketleri yüzünden tahttan indirildi. Genç Osman’ın tahttan indirilip katlinden sonra bir kez daha cülûs etmişse de bir buçuk yıl sonra aklî dengesizliği nedeniyle tekrar tahttan indirilmesi icab etmiştir.

Sultan 1.Mustafa Dönemi Önemli Bilgiler

1.Mustafa ile birlikte kardeş katli nadiren görülmüş, artık şehzadeler sarayda kafes ardında tahta geçecekleri günü beklemeye başlamışlardır. Bu durum valide sultanlar, şehzade anaları arasında rekabetler başlatmıştır. Her biri bir vezire ve diğer gruplara dayanarak entrikalarla padişah değiştirmeye çalışmışlardır.

1.Mustafa dindar bir insandı. Sadaka vermeyi çok severdi. Hatta sarayın havuzuna hizmetçilerin toplaması için para atardı. Saraydaki hayatını ibadet ederek, dini eserler okuyarak geçiriyordu. 2. kez tahtta çıkarılmak istendiğinde sadece odasında Kuran okumak istediğini söylemiştir.

Sultan 1.Mustafa 10 Eylül 1623 tarihinde şeyhülislam fetvası ile tekrar tahttan indirildi. Fetvanın gerekçesi olarak da “Aklî dengesi tam olmayan birisinin halife olamayacağı” gösterildi. Ancak 1. Mustafa deli biri değildi.  

Sultan 1. Mustafa tahttan indirildikten sonra 16 yıl daha yaşadı. 20 Ocak 1639 günü Sinir hastalığı nedeniyle Topkapı Sarayı’nda vefat etti. Ayasofya Camii’nde Roma döneminde vaftizhane olarak kullanılan yapıya defnedilmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir