Sultan Alparslan Kimdir?

Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu hükümdarıdır. Çağrı beyin oğludur. Her alanda iyi yetiştirilmeye özen gösterilen bir hükümdar 20 Ocak 1029‘da Harezm’de doğmuştur. Sultan Alparslan gençliğinde başarı ile sona eren birçok sefere ve savaşa katıldı. Değerli ve yiğit bir komutandı.

Babası öldükten sonra Horasan meliki oldu. Amcası Tuğrul bey, evlat bırakmadan ölünce, 1063 yılında Selçuklu sultanlığına getirildi.

Alparslan, ilk iş olarak iç güvenliği sağlamaya çalıştı. Kendisine karşı çıkan beyleri yönetimi altına aldı. Arslan Beyin oğlu Kutalmış‘ın ayaklanmasını bastırdı. Değerli bir devlet adamı olan Nizamülmülk‘ü vezir yaptı. Bundan sonra İslam ülkeleri için büyük bir tehlike yaratan Doğu Roma imparatorluğu sınırlarına doğru sefere çıktı.

Gürcistan’ı baştan başa geçti. Kralını vergiye bağladı. 1064 yılında Ani ve Kars kalelerini aldı . Ünlü Türk komutanlarını Anadolu’nun fethine gönderdi. Bundan sonra, içişlerini düzenlemek üzere Merv’e döndü. Oğlu Melikşah‘ı veliaht yaptı. Anadolu’ya giren Türk kuvvetleri Marmara ve Ege denizi kıyılarına kadar ilerlemişlerdi. Doğu Roma imparatorluğu çok güç duruma düşmüştü. Anadolu, Türklerin eline geçmek üzere idi. Buna engel olmak isteyen imparator Romanos Diogenes, Türk kuvvetleri üzerine sonuç vermeyen saldırılarda bulundu.

Alp Arslan, 1070 yılında Mısır’a doğru bir sefere çıktı. Malazgirt’i aldıktan sonra Halep önlerine geldi. Bu sırada Romanos Diogenes‘in doğu seferine çıktığını ve Azerbaycan’a girmek istediğini öğrendi. Askerlerinden bir bölümünü Suriye’de bırakarak hızla geri döndü. Yanındaki kuvvetler az olduğu için, imparatorla hemen savaşmayı uygun bulmadı. Vakit kazanıp yeni kuvvetler toplamak amacıyla imparatora elçiler gönderdi. Barış yapmalarını istedi. Fakat, kendini beğenmiş imparator, sultanın nerede teslim olacağını ve derhal çadırlarını söküp uzaklaşmasını söyleyerek elçileri geri yolladı.

Alp Arslan, imparatorun bu davranışı üzerine savaşa karar verdi. İki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında karşılaştı .

Çok şiddetli bir çarpışma oldu. Doğu Roma ordusu bozguna uğradı. İmparator tutsak edildi. Alparslan, imparatora çok iyi davrandı. Hatırını sordu, teselli edici sözler söyledi. Tutsak alınan Doğu Roma askerlerini serbest bıraktı. İmparatorla bir anlaşma yaptı. İmparatorun yanına koruyucu askerler verdi ve bir saldırıya uğramadan ülkesine gitmesini sağladı. Malazgirt savaşı ile Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı. Alparslan ilerisini göstererek ”Size öyle bir ülke aldım ki burası sonsuza kadar Türk vatanı kalacaktır” demiştir.

Sultan Alparslan’ ın Ölümü

Sultan Alparslan, Anadolu’nun fethi görevini komutanlarına vererek, Batı Karahanlılar üzerine sefer yapmak için geri döndü. Ordusuyla Maveraünnehir‘e girdi. Karahanlı topraklarında bir süre kuşatmaya direndikten sonra teslim olarak huzura kabulünü isteyen Barzam Kalesi kumandanı Yûsuf Hârizmî (Barzemî) tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle vurularak ağır şekilde yaralandı, dört gün sonra da 24 Kasım 1072’de şehit oldu.

Sultan Alparslan, Türk hükümdarlarının en büyüklerinden biridir. Doğru, adil ve güçlü bir devlet adamı, cesur ve kahraman bir komutandı. Verdiği sözde durur, kimseye kötülük yapılmasını istemezdi. Dinine bağlı, iyi yürekli ve cömertti. Öteki dinlere de saygı gösterirdi. Birçok medrese açtırdı. Bilim adamlarını korudu, onlara bol maaş bağladı. Alparslan’a. hayatında , ”Cihan Sultanı”, ”Fetihler Babası” denmiştir. Öldüğünde 43 yaşında olan Sultan Alparslan’ın 9 yıllık hükümdarlığı çok başarılı geçmiştir.

KAYNAK: GENEL BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir