Totemizm Nedir?

Totemizm Nedir? Totemizm, en eski inançtır. Kutsal olduğu kabul edilen bitki ya da hayvanlara saygıyı ifade eder. Bu inançta Kutsal varlıklara ”Ongun” denirdi. Türklerin kutsal saydığı ve kendisini temsil ettiğine inandığı hayvan ise ”kurt” idi.

Totemizm Nedir?

Totemizm, birçok tarihçi ve sosyolog tarafından insanoğlunun en ilkel dini olarak kabul edilir.

Bazı Antropologlar ise günlük hayattaki somut yararcılığın bir yansıması olarak düşünüyorlar. Bu düşünceye göre bir toplumun bir hayvanı ya da bitkiyi kendilerine totem olarak seçmelerinin temel nedeni bunda özel bir çıkar, yarar görmeleridir.

Totemizmin üç farklı türü bulunur. Bunlar cinsel, grup ve birey totemizmdir. Ayrıca Totemizm üç temel kavrama dayanır. Bunlar; mana, totem ve tabudur.

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir