Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları (1911-1912)

Trablusgarp savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır.

Trablusgarp savaşı

Trablusgarp Savaşı Nedenleri

1870’li yıllarda Piyemonte öncülüğünde siyasi birliğini tamamlayan İtalya’nın, gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı yani sömürgecilik düşüncesi

İngiltere ve Fransa’nın, İtalya’yı Almanya’nın yanından ayırarak kendi sömürgelerini güvence altında tutmak istemesi

Trablusgarp’ın coğrafi konum olarak İtalya’ya yakın olması

İtalya’nın artan nüfusuna yeni yurtlar bulma düşüncesi

Trablusgarp’ın İtalya’ya Afrika’nın içlerine kadar ilerleme olanağı sağlaması

Osmanlı Devleti’nin deniz gücünün oldukça zayıf olması

1896 yılında İtalya’nın Habeşistan’daki başarısızlığını telafi etmek istemesi

Savaşta Yaşanan Gelişmeler

Trablusgarp’ı işgal etmek isteyen İtalya bu amacına ulaşmak için Avrupa devletleriyle, kendisine Trablusgarp’ta hareket serbestliği tanıyacak antlaşmalar yapmıştır. Bu konuda anlaşmaya vardığı devletlerden biri Rusya’dır. İtalya, 1909 Racconigi Antlaşması ile Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını Rusya’ya kabul ettirmiştir.

1896 Habeşistan bozgununu yaşamış olan İtalya, Osmanlının iç sorunlarını çok yerinde ve zamanında kullanarak Trablusgarp, Bingazi ve Derne’ye asker çıkarmıştır. Bu gelişme üzerine Osmanlı Devleti bölgeye denizden ve karadan asker gönderememiştir. Çünkü donanma Haliç’te demirliydi ve Mısır İngiliz işgali altındaydı.

Osmanlı Devleti’nin genç vatansever subayları Mustafa Kemal (gazeteci Şerif Bey adıyla), Enver Bey, Nuri Bey, Fethi Okyar ve Ali Çetinkaya, Mısır ve Tunus üzerinden buraya gizlice geçmişlerdir.

Derne ve Tobruk’ta Mustafa Kemal, Bingazi’de ise Enver Bey İtalyanların ilerleyişini durdurmuş, bunun üzerine İtalya, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Rodos ve Oniki Ada’yı işgal etmiş ayrıca Çanakkale’yi de abluka altına almıştır.

Karadağ’ın Balkanlarda Osmanlı’ya savaş ilan etmesiyle, iki cephede birden savaşamayacağını anlayan Osmanlı Devleti çaresizce barış istemek zorunda kalmıştır. Trablusgarp Savaşı’nda özellikle Derne, Tobruk ve Bingazi’de askerî başarı elde eden Osmanlı Devleti, Balkanlarda savaş başlaması nedeniyle yenik duruma düşmüştür.

Osmanlı Devleti Trablusgarp’taki subaylarını geri çağırmış ve 15 Ekim 1912 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde İtalya ile Ouchy (Uşi) Antlaşması’nı imzalamıştır.

FOTOĞRAF: VİKİPEDİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir