Trajedi Nedir?

Trajedi, taşıdığı keskin kurallar nedeniyle diğer tiyatro türlerinden ayrılan ve seyirciye hayatın acıklı yönünü, korkunç yönlerini göstermeyi amaçlayan manzum tiyatro türüdür. Trajedi, eski Yunan kültüründen doğmuş bir kelimedir.

Trajedinin Başlıca Özellikleri

Eski Yunanda Dionysos şenliklerinden doğmuş olan bu türde amaç ruhun kötülüklerden arınmasıdır. Trajedi, izleyicide acıma, korku, heyecan gibi duygular uyandırarak ruhu tutkulardan arındırma amacı güden tiyatro türüdür.

İlk örnekleri, Eski Yunan edebiyatında görülen trajedi konusunu mitoloji ve tarihten alır. Trajedide yiğitlik, kahramanlık yüceltilir, erdem ve ahlaka önem verilir. Trajedide kahramanlar tarihten bilinen kişilerden seçilir. Kişiler; tanrı, yarı tanrı, tanrıça,kral,soylular olabilmektedir.

Acı veren yaralanma, öldürülme gibi olaylar sahnede görülmez. Ayrıca Dil, seçkinlerin kullandığı edebi bir dildir ve kaba sözlere asla yer verilmez. Sahne gerisinden seyirciye haber yoluyla veya koro ile bildirilir.

Bu tiyatro türü beş bölümden oluşur, bölümler birbirine koro ile bağlanır. Bu yüzden kesintisizdir, perde yoktur.

Nazım biçiminde oluşturulur. Trajedide konular günlük yaşamdan değil tarihten, efsanelerden ve mitolojiden alınmaktadır.

Bu türde toplumun adet ve geleneklerinin son derece büyük bir yeri bulunmaktadır. Toplumun geleneklerine bağlı kalmanın önemi gösterilir ve bu konuda zayıflık gösterenler ise oyun esnasında cezalandırılır.  

Trajedi, diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Trajedide, zaman, yer, olay olmak üzere üç birlik kuralına uyulur.

Önemi Trajedi Temsilcileri

Bu türün en önemli temsilcileri Eski Yunan’da Aiskhylos (MÖ.525 – 456), Sophokles (MÖ.495 – 406) , Euripides (MÖ.480 – 406) gibi sanatçılardır. 17 yüzyıl Fransa’sında ise Racine (1639 – 1699) ve Corneille (1606-1684) ’dir.

Aiskhylos, ilk büyük tragedya yani trajedi şairidir. Tragedyanın geilşmesini sağlamış, tragedyaya ikinci bir aktör katmıştır. Yalvaran Kızlar, Persler, Thebai’ya Karşı Yediler, Oresteia, Agamemnon, Adak Sunucuları, Yakarıcılar, Eumenidler, Zincire Vurulmuş Prometheus başlıca eserleridir.

Sophokles, Tragedyayı daha da geliştirmiştir. Sophokles’in eserlerinde insanlar kaderlerine boyun eğmezler, sürekli mücadele ederler. Onun eserlerinde seyirci aşırı merak duygusu yaşar. Başlıca eserleri Kral Oidipus, Oidipus Kolonos’ta, Antigone, Elektra Trakhisli Kadınlar‘dır.

Euripides, Aiskhylos ve Sophokles‘ten sonra Atina’nın yetiştirdiği üçüncü büyük trajedi şairidir. İnsanları bekleyen gerçek ve zorlu sorunları ortaya koyarak insanları düşünmeye zorladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir