TURİZM – Turizm Katkı Payı Beyannamesi

Turizm Katkı Payı Beyannamesi, 15 Temmuz 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliği göre Türkiye Turizmi Geliştirme Ve Tanıtım Ajansına kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak olan yeni ajansla beraber yeni bir beyanname türü de hayatımıza girmiştir.

Turizm Katkı Payı Beyannamesi

Hayatımıza girecek olan bu beyannamenin kapsam ve amacı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, olarak belirlenmiştir. (15 Temmuz 2019 – Sayı : 30832 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3)

Turizme katkı payı beyannamesi kapsamına giren mükellefler ödedikleri Turizme Katkı Payı tutarını gider yazarak yıllık gelir ve kurumlar vergisinden düşebilecekler. 1 Ekim 2019 da itibaren verilmeye başlanacak beyannamenin ilki 24 Kasım 2019 tarihine kadar yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesine  verilerek çıkacak olan ödemenin ise 26 Kasım 2019 tarihine kadar bağlı olduğu vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Beyannamenin nasıl düzenleneceği ve kim tarafından göndereceği henüz bir netlik kazanmazken kasım ayı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklanması beklenmektedir.

Beyannamenin Hesaplanma Şekli:

Seyahat acentesinin mali ay içerinde yapmış olduğu satış tutarı 500.000,00 TL’dir. Aynı seyahat acentesi kira vermiş olduğu mülklerinden ise 50.000,00 TL kira geliri elde etmektedir. Bu kapsam hesaplanma şekli Seyahat acentesinin toplam geliri üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Toplam satış tutarı: 500.000,00

Kira geliri: 50.000,00

Vergiye tabi matrah: 550.000,00

Ödenmesi gereken vergi: 550.000,00×0,00075= 412,50 tl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir