Türk – İslam Devletlerinde Saray Görevlileri

Türk-İslam devletlerinde saray, hükümdarın ve ailesinin yaşadığı, aynı zamanda devletin yönetildiği merkezdi. Saray teşkilatında, hükümdarın gerek resmi gerekse özel işlerini yürüten birtakım görevliler bulunmaktaydı. Türk – İslam Devletlerinde Saray Görevlileri şöyledir;

Türk – İslam Devletlerinde Saray Görevlileri

Camedar: Hükümdarın elbiseleriyle ilgilenen görevlidir. Farsça came (elbise) ve dar (tutan, sahip olan) kelimelerinden oluşan bu tabire Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular gibi İslam devletlerinin saray teşkilatlarında rastlanmaktadır. Camedarlık saraydaki önemli görevlerden biriydi. Hükümdarın elbiselerine bakmakla yükümlü olan camedarlar onun elbiselerini giyip çıkarmasına da yardımcı olurlardı. Bunlar arasında terfi ederek önemli mevkilere yükselenler de vardır. 

Devaddar: Hükümdarın yazı takımlarını taşıyan ve koruyan görevlidir.

Emir-i Ahur: Atların bakımından sorumluydu. Emir-i ah ur merasimlerde hükümdarın atını dizginlerinden çekerlerdi. Diğer saray görevlilerine nispetle ufak bir memuriyet sayılırdı.

Emir-i Alem: Savaşlarda bayrağı ve sancağı muhafaza eden görevlidir.

Emir-i Candar: Hükümdarın ve sarayın güvenliğinden sorumluydu.

Emir-i Çeşnigir: Hükümdarın yiyeceklerini ilk tadan görevlidir.

Emir-i Şikar: Hükümdarın av işlerini düzenleyen görevlidir.

Emir-i Silah: Silah üretim ve deposundan sorumluydu. Emîr-i silâhın devlet içindeki nüfuz ve kudreti  nedeniyle kumandanlar genellikle bu mevkiyi tercih ediyorlardı.

Hacibü’l-Hüccab (Ulu Hacib): Hükümdar ve vezirden sonraki en büyük görevlidir. Hükümdar ve halk ile hükümdar ve divan üyeleri arasında görüşme ve buluşmaları ayarlardı.

Emir-i Hares: Hükümdara karşı suç işleyenleri cezalandırırdı.

Kapucubaşı: Sarayın günlük hizmetlerinden sorumlu görevlidir.

Kıssadar: Dilekçeleri kabul eden ve hükümdara sunan görevlidir.

Serhenk: Törenlerde ve seyahatlerde yol düzenini sağlayan görevlidir.

Şerabdar-ı Has (İğdişbaşı): Hükümdarın içkilerini hazırlayıp sunan, ziyafetlerde içkilerle ilgilenen görevlidir. Selçuklularda sultanın şerbetlerini hazırlamak haftanın belirli günlerinde toplanan mecliste ve yemeklerde hizmette vazifeli kişiydi.

Taştdar (Abdar): Hükümdarın temizlik işlerinden sorumlu görevlidir.

KAYNAK: TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir