Türk Ticari Kanununa Göre Şirket Türleri ve Özellikleri

6102 sayılı kanunda yer alan şirket şekline göre şirketler kollektif, komandit, anonim, Limited ve kooperatiflerden oluşmaktadır. Her şirket türünün kendine göre farklı yapısı vardır. Şirket yapılarının farklı olmasının nedeni şirketlerin ortaklık yapısının, amacının ve sermaye yapısının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Şirket Türleri ve Özellikleri şöyledir;

Türk Ticari Kanununa Göre Şirket Türleri ve Özellikleri

Şirket Türleri ve Özellikleri

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip ve ortakların kollektif şirket ortakları ve komandit şirketin komandite ortağı sınırsız sorumluluğu komanditer ortağın ise kanunlarla sınırlandırılmış olan şirket türleridir. Şahıs şirketlerinde payını devretmek isteyen ortak diğer ortakların izni olmadan payını devredemez (TTK m.259/1).

Şahıs şirketleri Kollektif Şirket ve Komandit Şirket olmak üzere ikiye ayrılır.

SERMAYE ŞİRKETLERİ

Sermaye şirketleri bir unvanla kurulan, sermayesi paylara bölünmüş, ortakların sorumluluğu sermaye payı ile orantılı olan tüzel kişiliğe sahip şirket türleridir. Sermaye şirketleri gücünü ortakların koymayı taahhüt ettiği sermayeden alırlar. Şirket ortaklarından bağımsızdır. Şirketin yönetimi dışarıdan atanabilir. Şirket ortakları şirketlerindeki paylarını devredebilir.

Sermaye şirketleri türlerine göre üçe ayrılır. Anonim Şirket (A.Ş.), Limited Şirket (LTD. ŞTİ.), Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket.

KOOPERATİFLER

Kooperatif, insanların belirli amacı gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek ekonomik güçlerini birleştirerek bir unvan altında toplanarak bir yapı oluşturulmasına ve oluşturulan yeni yapıyı demokratik şekilde yönetilmesine denir (https://sosyalekonomi.org/kooperatiflerin-sirketlerden-farki/ (erişim tarihi : 26.03.2018)).

Kooperatifler ilk olarak 1956 yılında çıkarılan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunda “Ticaret Şirketleri” ile ilgili kısımda yer verilmiştir. Zaman içinde kooperatifçiliğe verilen önem artmıştır ve 1961 Anayasasında kooperatifçilikle ilgili maddeler yer almıştır. Kooperatifler kurumlar vergisi mükellefiyeti vardır. Ancak kooperatiflerle alakalı olarak bazı sektörlerde faaliyet gösteren kooperatifler kurumlar vergisi mükellefiyetinden muaftır. Kooperatiflerin muaflıktan yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde yaptıkları faaliyetten kazanç elde etmeyecekleri kazanç elde etseler bile sermaye üzerinden kazanç dağılmaması ve yönetime pay verilmemesi ibaresi bulunması gerekmektedir.

Kooperatif işletmeciliği belirli ilkelere dayanarak yönetilmesi gerekmektedir bu ilkeler: 1- Gönüllü ve açık üyelik 2- Ortakların demokratik kontrolü 3- Ortakların ekonomik katılımı 4- Özerklik ve bağımsızlık 5- Eğitim, öğretim ve bilgilendirme 6- Kooperatifler arası iş birliği 7- Topluma karşı sorumluluk, kooperatifler bu yedi temel unsura dayanarak yönetilmektedir. (https://koop.ticaret.gov.tr/kooperatifler-hakkinda/kooperatif-nedir (erişim tarihi: 24.07.2013)

KAYNAK: koop.ticaret.gov.tr FOTOĞRAF: Pixabay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir