Türkiye Adı Nereden Geliyor?

Türkiye Adı Nereden Geliyor? Türkiye adı biz Türklerin yaşadığı ülkelerin ve Türk devletlerinin yaşadığı ülkelerin ve Türk devletlerinin adı olarak Cumhuriyet’ten bu yana değil 1000 yıldan fazla bir zamandan beri kullanılan bir tabirdir. Tarih boyunca Türk devletleri kuruldukları bölgede kurucu hanedanların isimleriyle anılır. Selçuklu devleti, Timur devleti ve Osmanlı devleti bunlara birer örnektir.

Ancak Cihan devleti konumuna gelmiş bu Türk devletlerinin hükümdarları hiçbir zaman Türk adından sıfatından asla kopmamış Türklüklerini her zaman ve her vesile ile belirtmişlerdir.

Sultan Alp Arslan ‘’Biz Türkler, temiz Müslümanlarız ve bid’at bilmeyiz. Bu sebeple Allah halis Türkleri aziz kıldı’’ demiştir.

Başka bir örnek vericek olursak Timur, İran seferine çıktığı dönemde Şehname’nin yazarı Firdevsi’nin mezarına giderek ‘’Kalk, kalk da hiç durmadan kötülediğin mağlup Türk’ü şimdi gör!’’ demiştir. Hatta Timur kendisini şöyle tanıtıyordu: ‘’Biz ki Mülük-ü Turan, Emir-i Türkistanız; biz ki Türk oğlu Türk’üz; biz ki milletlerin en eskisi ve en ulusu Türk’ün başbuğuyuz!’’

Yüzyıllardır yabancılar, Türklerin yoğun olarak bulundukları ve hakim oldukları bölgelere her zaman Turkhia yani Türkiye demişlerdir. 6. Yüzyılda Bizanslılar Orta Asya’ya ‘’Turkhia’’ yani Türklerin ülkesi, Türklerin yaşadığı yer diyorlardı. Türkler Orta Asya’dan batıya doğru göç ettikleri bölgelerde gittikleri yerlere Türkiye denmiştir. 9. ve 10. Yüzyıllarda İtil(Volga) ırmağından Orta Avrupa’ya kadar olan bölgeye de Türkiye adı verilmiştir. Doğu Türkiye adı verilen bölgede Hazar Türkleri, Batı Türkiye ile anılan bölgede ise Hunların bir kolu olan Macar Türkleri yaşıyordu. Türk devletlerinin ilk kurulduğu bölgelerde devletin hakim olduğu bölgelere de Türkiye adı ile anılıyordu. Araplarda Türklerin hakim olduğu Mısır ve Suriye gibi bölgelere ‘’Arz-üt Türk’’ olarak bahsederlerdi.

Türkiye sözcüğüne Latince metinlerde de rastlanır. Marko Polo anılarında Anadolu için Küçük Türkiye, Orta Asya’dan ise Büyük Türkiye diye söz eder. Özellikle 1071’den sonra Malazgirt savaşı ile Anadolu’ya yerleşilmesinde sonra 12. Yüzyıldan itibaren yabancılar Anadolu için Türkiye olarak bahsederler. Osmanlı devleti döneminde fethedilen bölgeler genel olarak Osmanlı olarak anılsa da yabancılar bu bölgelere hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye olarak bahsettiler. Bu dönemde Osmanlı Devleti hakimiyeti dışında olan ama Türklerin yaygın olarak bulunduğu bölgeler için ise Türk eli, Batı veya Doğu Türk eli, Türkistan gibi ifadeler kullanıldı. Osmanlı devletinin çöküşünden sonra kurulan yeni Türk ülkesine ise yine ‘’Türkiye’’ ismi verilecekti.

Türkiye ifadesi açıkçası bizler için yeni bir kelime değildir. Yüzyıllardır farklı isimlerle kurulan yıkılan ve yerine yenisi kurulan Türk devletlerinin ortak adıdır. Bugün altında mutlu ve gurulu bir şekilde yaşadığımız ay yıldız bayrağımızın dalgalandığı topraklardır ‘’Türkiye’’.

KAYNAK: TÜRKLERİN ALTIN KİTABI      

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir