YUGOSLAVYA – Yugoslavya’dan Ayrılan Devletler

Güney Slavlar ülkesi olarak da adlandırılan Yugoslavya’nın kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinin sona ermesiyle oldu. 1918 yılında kurulan Yugoslavya varlığını 2003 yılına kadar sürdürebildi. Yugoslavya’dan Ayrılan Devletler, 1991 yılında başlayarak yavaş yavaş kendi hakimiyetlerini kurdular.

Kurulduğu dönemde  250.000 km²’lik bir yüz ölçümüne ve bunun yanı sıra  12 milyonluk bir nüfusa sahip olan  Yugoslavya çok uluslu bir devlet olması nedeniyle çeşitli sorunlar baş gösterdi. Sloven, Hırvat ve Sırplar’ın baskın olduğu ve özellikle Sırpların ayrıcalıklı olması iç karışıklıklara neden oldu.

1980’li yıllardan sonra yaşanan ekonomik bunalım Yugoslavya’nın artık ayakta durması güçleştirdi. 1980’ler boyunca 1974 Anayasasının da verdiği yetkilerle Federasyonu oluşturan cumhuriyetler ekonomik ve siyasi alanda merkezden neredeyse bağımsız davranmaya başladılar.

Ülkeyi oluşturan etnik grupların (1981’de 8.1 milyon Sırp; 4.4 milyon Hırvat; 2 Milyon Boşnak (Müslüman); 1.7milyon  Sloven; 1.7milyon Arnavut; 1.3 milyon Makedon; 1.2 milyon Yugoslav; 579.bin  Karadağlı) farklı ve çeşitli olması ayrıca Sırp ve Hırvatların saldırgan ve yıkıcı tutumları Yugoslavya’nın sonunu getiriyordu.

Nitekim uluslar yavaş yavaş Yugoslavya’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmeye başladı. Ayrılış tarihlerine göre devletler şu şekilde sıralanıyor;

Yugoslavya’dan Ayrılan Devletler

SLOVENYA

Slovenya, 1991 yılında Yugoslavya’dan ayrılan ilk devlet oldu. Resmî adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya; güneybatısında Adriyatik Denizi; güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur. Başkenti Lubliyana, para birimi ise Euro’dur.

HIRVATİSTAN

1991 yılında Franjo Tudman liderliğindeki Hırvatistan’da bağımsızlık kararı aldı. Bu durumu kabul etmeyen Sırplar Hırvatistan’ı işgal etse de Avrupalı Devletlerin desteği ile Hırvatistan bu mücadeleyi kazandı. Resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa’da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz’in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüştür. Para birimi ise Hırvatistan Kunası’dır.

BOSNA HERSEK

Aliya İzzetbegoviç önderliğindeki Bosna hersek 1992 yılında yapılan referandum sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bosna’nın bağımsızlığını Avrupa Devletleri, ABD ve Birleşmiş Milletler tanıdı. Ancak bunu kabul etmek istemeyen Sırp ve Hırvatlar aralarındaki gizli anlaşma ile Bosna topraklarını paylaştı. Bosna topraklarını işgal ettiler burada türlü katliamlara ve saldırılara girişen Faşist Hırvat ve Sırp güçleri  Bosna’da büyük bir yıkıma  sebebiyet verdi. Buradaki halka her türlü zulmü ve işkenceyi yaptılar. Bosna Hersek ile Hırvatistan’ın savaşı 1994 yılında imzalanan Washington antlaşması ile sona erdi. Sırplarla olan savaş ise 1995 yılında imzalanan Dayton antlaşması ile sona erdi.

Boşnaklar ülkenin %50,11’ini Sırplar %30,78’ini, Hırvatlar ise %15,43’ünü oluşturur. Başkenti Saraybosna para birimi ise Bosna-Hersek Markı’dır.

MAKEDONYA

8 Eylül 1991’de Makedonya’da yapılan referanduma dayanarak 17 Eylül 1991’ de Makedonya Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilân etti. Başkenti Üsküp olan Makedonya 1993’de Birleşmiş Milletlere üye oldu ve 1994 yılında ABD 1996 yılında Yugoslavya (Sırbistan- Karadağ) tarafından tanındı. Para birimi ise Makedonya Dinarı’dır.

SIRBİSTAN

003 yılında şimdiki ismiyle Sırbistan’ın  Yugoslavya ismini kaldırıp Sırbistan- Karadağ ismini almasıyla birlikte Yugoslavya devleti tarih sahnesinden silinmiş oldu. Daha sonra da Karadağ Sırbistan’dan ayrılacaktı. Başkenti Belgrad olan Sırbistan’ın denize kıyısı yoktur. Para birimi ise Sırp Dinarı’dır.

KARADAĞ

2006 yılında Karadağ’da Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica’dır. Anayasasında Karadağ “demokratik, refah ve çevreci bir ülke” olarak tanımlanır. Para birimi ise Euro’dur.

KOSOVA

Sırbistan içerisinde bulunan ve güvenliği NATO tarafından sağlanan Kosova 2008 yılında  bağımsızlığını ilan ederek Sırbistan’dan ayrıldı. Resmi adıyla Kosova Cumhuriyet olan ülkenin denize kıyısı yoktur. Başketi Priştine para birimi ise Euro’dur. Resmi dili Arnavutça ve Sırpça’dır.

Yugoslavya’nın parçalanması sonucu 7 devlet kuruldu. Bu devletler; Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Kosova’dır. 

FOTOĞRAF: PİXABAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir