ZEHİR OLARAK BİLİNEN ARSENİK İLE İLGİLİ HERŞEY

ARSENİK NEDİR?

ARSENİK, çelik renginde kolaylık kırılıp parçalanabilen metalsi kimyasal element. Sembolü As atom numarası 33 olan elementtir. Arsenik, çoğu mineral de, genellikle kükürt ve metallerle bir arada veya saf bir element kristali olarak bulunur. Arsenik bir metaloiddir. 

ARSENİK TARİHİ

Arseniğin keşif geçmişi ve özelliklerinin ortaya çıkarılması 13. yüzyıla dayanıyor. Ancak M.Ö. 5. yüzyılda tıbbi maksatlarla arsenik bileşikleri kullanıldığına dair bazı bilgiler mevcut. Antik çağlarda tunç yapımında arsenik kullanıldığı belirtiliyor. Eski Mısır’da metallerin parlatılması için kullanılmış. Eski Yunan’da, Çin’de arsenik bilinen ve kullanılan bir maddeydi. Element arseniğin keşfi ise, 1250’li yıllarda Alman filozof ve simyacı Albetrus Magnus’a atfediliyor. 1649 yılında Alman eczacı Johann Schroeder, saf arseniği izole eden isim oldu. 18. yüzyılda ise bir yarı metal olarak tanımlandı.

ARSENİK’İN ÖZELLİKLERİ

Arsenik, birçok mineral içerisinde bulunabilir. Arseniği ilk kez serbest element halinde tanımlayan, 1649 da oksidini taş kömürü ile ısıtarak arsenik elde etmiş olan Alman Eczacı Johann Schroeder’dir.

Arsenik, Yerkürede çok az bulunan ve geniş olarak dağılmış bir elementtir. Gaz formu en toksik formudur. Değişen konsantrasyonlarda toprakta, suda ve canlı organizmalarda bulunur. Doğal su kaynakları ve denizlerde değişen oranlarda arsenik bulunmaktadır. Bitkilerdeki arsenik oranı bitkinin bulunduğu coğrafi konum, topraktaki arsenik miktarı ve çevresel etmene bağlı olarak farklılık gösterebilir. Deniz bitkilerindeki arsenik konsantrasyonu daha yüksektir.

ARSENİK NERELERDE KULLANILIR?

Arsenik; savaş gazı olarak, teknik işlerde, hekimlikte ve boya endüstrisinde sıkça kullanılır. Ayrıca zirai ilaç olarak böcek ve fare zehri, boya, seramik ve duvar kağıtları gibi ürünlerde kullanılır. Teknolojik olarak lazer ve led aydınlatma sistemlerinde kullanılır. Ticari olarak genellikle bakır, kurşun, kobalt ve altın cevherlerinden yan ürün olarak elde edilir. Kırmızı ve sarı arsenik sülfürler, pigment olarak kullanılır. Arsenik, endüstriyel açıdan faydalı bir element olmasına rağmen insanlar için oldukça tehlikeli bir maddedir. 

ARSENİK ARAŞTIRMALARI

Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu’nun açıklamasına göre; İçme suyundaki arsenik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanser yapıcı madde olarak tanımlanmıştır. İçme suyunda bilinen en zararlı madde arsenik olup mineral ve madenlerden karışmaktadır. Bazı bölgelerde doğal olaylardan yeraltı sularındaki arsenik miktarı artmaktadır. Besin koruyucu ya da tarım ilacı olarak kullanılan arsenik de suya karışabilmektedir. Arseniğin deriden emiliminin çok düşük (yüzde 10) olması nedeniyle el yıkama, banyo yapma, çamaşır yıkamada kullanılan sudaki arseniğin yüksek miktarda olması insan sağlığına zarar vermez. Ağızdan alınan arsenik miktarı önemlidir. Arseniğin neden olduğu cilt hastalıkları pek çok kanser türüne neden olur. Cilt, akciğer, mesane, yemek borusu, tiroid kanseri gibi hastalıklar.   

KAYNAK: GENEL BİLGİ ANSİKLOPEDİSİ    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir